Informacje o karach dla nauczycieli nie są informacją publiczną

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 27-04-2015 r.

Dyrektor szkoły nie jest upoważniony do ujawniania informacji o karach dyscyplinarnych dla nauczycieli. Informacja ta podlega ochronie i może być przetwarzana jedynie przez organy bezpośredni związane z oświatą, przede wszystkim w związku z zatrudnieniem ukaranego nauczyciela.

Ukaranie nauczyciela karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ustawy Karta Nauczyciela nie upoważnia dyrektora szkoły do rozpowszechniania związanych z tym faktem informacji. Informacja o ukaraniu karą dyscyplinarną przez Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli nie może być przetwarzana przez dyrektora szkoły jak informacja publiczna.  W odniesieniu do kar dla nauczycieli dyrektor szkoły stosuje przepisy dotyczące informacji podlegających ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

Informacje o karach dla nauczycieli udzielane uprawnionym podmiotom

Dyrektor szkoły ma obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i nie jest upoważniony do rozpowszechniania informacji o karach wymierzonych przez Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dyrektor szkoły nie może przetwarzać danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu , orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym – przepis ten ma zastosowanie także do orzeczeń wydanych przez Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli (art. 27 ust. 1 ustawa o ochronie danych osobowych).

Dyrektor szkoły może jednak dysponować tymi danymi w zakresie odnoszącym się do zatrudnienia pracowników i innych osób (art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawa o ochronie danych osobowych). Informację o ukaraniu karą dyscyplinarną przez Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli mogą przetwarzać wyłącznie organy bezpośrednio związane z oświatą i w związku z zatrudnieniem nauczyciela ukaranego przez tę Komisję.

Dyrektor szkoły nie zatrudni nauczyciela ukaranego dyscyplinarnie

Karta Nauczyciela zabrania dyrektorowi szkoły zatrudnić nauczyciela, który  w postępowaniu dyscyplinarnym został ukarany karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego (art. 26 ust. 1 pkt 1 Karta Nauczyciela).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37054 )
Array ( [docId] => 37054 )

Array ( [docId] => 37054 )