Dyrektor szkoły – przywrócenie do pracy dla nauczycieli w stanie nieczynnym

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 03-08-2013 r.

Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy nauczyciela w stanie nieczynnym, jeżeli jego obecność wynika z potrzeb kadrowych. Karta Nauczyciela nie przewiduje dla nauczycieli obowiązku składania wniosku o przywrócenie.

Nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania, którzy otrzymali wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, mają prawo do przejścia w stan nieczynny na okres 6 miesięcy, w tym czasie przysługuje im prawo do wynagrodzenia (art. 20 ust. 5c i ust. 6 Karta Nauczyciela).

Możliwość zatrudnienia – pierwszeństwo dla nauczycieli w stanie nieczynnym

 

Jeżeli po przeniesieniu nauczyciela w stan nieczynny dyrektor szkoły stwierdzi możliwość zwiększenia zatrudnienia w placówce, to pierwszeństwo w podjęciu pracy przewidziane jest dla nauczycieli w stanie nieczynnym. Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia nauczyciela do pracy, jeżeli posiada on kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na wakującym stanowisku i istnieje możliwość podjęcia przez niego prac w pełnym wymiarze zajęć (art. 20 ust. 7 Karta Nauczyciela).

Istotne dla nauczycieli jest, że dyrektor szkoły może zaproponować im inne stanowisko niż to, które zajmowali przed przejściem w stan nieczynny. Karta Nauczyciela nie wskazuje bowiem na konieczność przywrócenia nauczyciela do pracy na poprzednich warunkach. Nauczyciele, którym zaproponowano przywrócenie do pracy na innym stanowisku, ale zgodnym z posiadanymi przez nich kwalifikacjami nie mogą bez konsekwencji odmówić. Odmowa wiąże się bowiem z wygaśnięciem stosunku pracy z dniem odmowy (art. 20 ust. 7 Karta Nauczyciela).

Dyrektor szkoły może żądać od nauczycieli wniosku o przywrócenie do pracy

Karta Nauczyciela w art. 20 ust. 7 wskazuje, iż przywrócenie do pracy nauczyciela w stanie nieczynnym jest obowiązkiem dyrektora szkoły, co oznacza że nie następuje na wniosek nauczyciela.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30513 )
Array ( [docId] => 30513 )