Odszkodowanie dla nauczycieli, którym skrócono okres wypowiedzenia

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 28-07-2013 r.

Dyrektor szkoły może skrócić okres wypowiedzenia dla nauczycieli, którzy w maju nie odebrali wypowiedzenia stosunku pracy. Karta Nauczyciela przewiduje wówczas konieczność wypłacenia odszkodowania za okres o który został skrócony termin rozwiązania umowy.

 

Zwolnienie nauczycieli z zachowanej trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia jest praktykowane, gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna jest likwidacja części szkoły lub zmniejszenie liczby oddziałów (art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Karta Nauczyciela). Jeżeli pojawi się taka konieczność, dyrektor szkoły może skrócić okres wypowiedzenia.

Skrócenie okresu wypowiedzenia dla nauczycieli

Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn wskazanych w art. 20 ustawy Karta Nauczyciela powinno nastąpić z końcem roku szkolnego po wcześniejszym, trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia. W sytuacji, gdy dyrektor szkoły nie może zachować tego okresu, np. z powodu przebywania nauczyciela na zwolnieniu lekarskim, okres ten może być skrócony nawet do jednego miesiąca (art. 20 ust. 5 Karta Nauczyciela).

W przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia dla nauczycieli przewiduje się odszkodowanie za pozostałą część wypowiedzenia. Wysokość odszkodowania dla nauczycieli jest ustalana na takich zasadach, jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nauczyciela (art. 20 ust. 5 Karta Nauczyciela).

 

Skrócenie okresu wypowiedzenia dla nauczycieli

 

Zwolnienie lekarskie nie uchroni przed zwolnieniem z pracy

Zwolnienie lekarskie nie jest dla nauczycieli środkiem, dzięki któremu unikną otrzymania wypowiedzenia stosunku pracy od dyrektora szkoły. Jeżeli dyrektor szkoły nie ma możliwości zapewnienia dla nich odpowiedniej liczby godzin, decyzja o zwolnieniach jest konieczna.

Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli możliwość przejścia w stan nieczynny, który oznacza prawo do otrzymywania comiesięcznego wynagrodzenia przez sześć miesięcy (art. 20 ust. 5a, ust. 5c i ust. 6 Karta Nauczyciela). Jeżeli po tym okresie dyrektor szkoły nadal nie będzie mógł zaproponować nauczycielowi godzin – stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Podstawa prawna: art. 20 ust. 1 pkt 2, ust. 5a, ust. 5c i ust. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).Zobacz także:

 

Zwolnienie lekarskie nie uchroni przed zwolnieniem z pracy
Marta Wysocka
Podstawa prawna:


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30510 )
Array ( [docId] => 30510 )

Array ( [docId] => 30510 )