Kary dla nauczycieli niewywiązujących się z obowiązku pełnienia dyżuru

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 12-04-2015 r.

Dyrektor szkoły może wymierzyć karę porządkową nauczycielowi, który nie wywiązuje się z obowiązku pełnienia dyżuru podczas przerwy. Opuszczanie dyżurów to nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku pracy, a w takim przypadku Karta Nauczyciela upoważnia do stosowania przepisów porządkowych na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy dla nauczycieli przewidziana jest możliwość wymierzania kary porządkowej zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie pracy (art. 75 ust. 2 Karta Nauczyciela). Kodeks pracy przewiduje dla nauczycieli karę upomnienia lub nagany – w zależności od tego, jakiego uchybienia dopuści się nauczyciel (art. 108 Kodeks pracy). Jednym z uchybień jest nieuzasadnione i nieusprawiedliwione opuszczenie dyżuru do odbycia którego nauczyciel został zobowiązany przez dyrektora szkoły. Kary dla nauczycieli nakłada dyrektor szkoły, będący pracodawcą.

Dyrektor szkoły ma prawo zobowiązać nauczyciela do dyżurowania

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę należy do obowiązków dyrektora szkoły. Przez zajęcia rozumie się nie tylko lekcje, ale także przerwy – zgodnie z § 14 ust. 1 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, uczniowie spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela. W związku z tym na czas przerw dyrektor szkoły wyznacza dyżury dla nauczycieli. Obowiązek realizowania tych dyżurów wynika natomiast z zadań, jakie dla nauczycieli przewiduje się w art. 6 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Kary dla nauczycieli opuszczających dyżury

Opuszczenie dyżuru nauczycielskiego stanowi naruszenie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, za co dyrektor szkoły, jako pracodawca, może nałożyć karę porządkową (art. 108 §1 Kodeks pracy). Dyrektor szkoły może również przewidzieć dla nauczyciela karę pieniężną, jeżeli ten bez usprawiedliwienia opuści pracę (art. 108 §2 Kodeks pracy).

Dyrektor szkoły może wymierzyć karę porządkową w okresie 2 tygodni od momentu powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego, ale nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia (art. 109 §1 Kodeks pracy). Dla nauczycieli istotne jest, że dyrektor szkoły nie może nałożyć kary bez uprzedniego wysłuchania pracownika (art. 109 §2 Kodeks pracy). Kwestii tych nie reguluje Karta Nauczyciela, dlatego zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36905 )
Array ( [docId] => 36905 )