Karta Nauczyciela w 2014 r. – MEN ogłosił projekt zmian

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 27-09-2013 r.

24 września resort edukacji opublikował długo wyczekiwany projekt nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela. Potwierdza on wstępne założenia przedstawione przez resort kilka miesięcy temu, które zakładają m.in. skrócenie urlopu wypoczynkowego i zdrowotnego oraz zmianę rozliczania płac i czasu pracy nauczycieli.

Zdaniem resortu edukacji zmiany dotyczące niektórych aspektów pracy nauczycieli zapewnią uczniom jak najlepsze warunki korzystania z zajęć realizowanych w ramach statutowych zadań szkoły, poprawią organizację pracy szkoły oraz usprawnią komunikację między nauczycielem a rodzicami uczniów.

Wychodzą także naprzeciw oczekiwaniom związanym z funkcjonowaniem szkoły w życiu lokalnej społeczności. Zmiany Karty Nauczyciela będą wchodzić w życie stopniowo: 1 stycznia 2014 r., 1 września 2014 r. oraz 1 stycznia 2015 r., a dotyczą one:

 • Systemu wynagradzania nauczycieli, w tym zasad rozliczania środków finansowych na nauczycielskie pensje.
 • Likwidacji niektórych dodatków do pensji i uprawnień socjalnych, jak prawo do lokalu mieszkalnego, czy zasiłku na zagospodarowanie.
 • Zmiany wysokości dodatku wiejskiego (od 227 do 311 zł w zależności od stopnia awansu zawodowego).
 • Zmiany zasad realizowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • Skrócenia wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli placówek feryjnych oraz zmiany zasad jego udzielania.
 • Skrócenia wymiaru urlopu dla poratowania zdrowia oraz zmiany zasad jego udzielania, w tym zaostrzenia wymogów niezbędnych do jego otrzymania.

 • Zmiany zakresu zajęć i czynności ewidencjonowanych w ramach czasu pracy nauczycieli.
 • Zwiększenia roli rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczących istotnych spraw szkoły,
 • Zmiany składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego i komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 • Skrócenia ścieżki awansu zawodowego dla nauczycieli posiadających staż pracy w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
 • Usprawnienia postępowania dyscyplinarnego nauczycieli, w tym wprowadzenia centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych nauczycieli.
 • Rozszerzenia, na wszystkich nauczycieli, bez względu na wymiar i miejsce zatrudnienia, przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz przepisów dotyczących niekaralności.
 • Ułatwienia finansowania dodatkowych zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
 • Doprecyzowania sposobu finansowania jednorazowej gratyfikacji wypłacanej osobom, którym nadano tytuł honorowy profesora oświaty.
 • Ograniczenia stosowania przepisów ustawy Karta Nauczyciela w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Źródło: Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 19 września 2013 r.).

Agnieszka Rumik, radca prawny


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30530 )
Array ( [docId] => 30530 )

Array ( [docId] => 30530 )