Stan nieczynny można przerwać i przywrócić nauczyciela do pracy

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 17-09-2013 r.

W stanie nieczynnym nauczyciel może świadczyć pracę w ramach dodatkowej umowy, która może trwać tylko do czasu wygaśnięcia stanu nieczynnego. Jeżeli jednak w trakcie stanu pojawi się dla nauczyciela pełny etat to konieczne może się okazać przywrócenie nauczyciela do pracy i przerwanie stanu nieczynnego.

Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy (art. 20 ust. 7 Karty Nauczyciela).

 

Warto zaznaczyć, że w wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania w tej samej lub w innej szkole nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może, na swój wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym (art. 20 ust. 8 Karty Nauczyciela).

Zatem to, czy nauczyciela należy przywrócić do pracy, czy też zatrudnić jedynie do końca stanu nieczynnego na podstawie umowy terminowej, zależy od zaistnienia powyższych przesłanek. Jeżeli jednak w szkole pojawił się pełny etat na czas nieokreślony to zasadne wydaje się przerwanie stanu nieczynnego i przywrócenie nauczyciela do pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30527 )
Array ( [docId] => 30527 )