Kopie dokumentów przechowywanych w aktach osobowych nie wymagają uwierzytelnienia

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 26-01-2016 r.

W aktach osobowych pracowników przechowuje się kopie dokumentów. Przepisy nie wymagają, aby były one uwierzytelniane. Nie ma zatem potrzeby opatrywania ich pieczątką za zgodność z oryginałem.

W aktach osobowych pracowników należy przechowywać kopie składanych dokumentów, w tym świadectw z poprzednich miejsc pracy, czy zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkoleń.

Zgodność kopii z oryginałem może potwierdzić kadrowy

Nie wymaga się, aby składane przez pracownika dokumenty dotyczące zatrudnienia były notarialnie poświadczone. Wymóg ten dotyczy dokumentów używanych jako dowody w postępowaniu administracyjnym.

Wystarczające będzie, jeśli w aktach osobowych nauczyciela bądź pracownika niepedagogicznego będą znajdowały się kopie składanych dokumentów. Jeżeli pracownik zajmujący się kadrami widział oryginał, może samodzielnie potwierdzić zgodność kopii z oryginałem. Nie jest to jednak prawnie wymagane.

W aktach osobowych –  tylko dokumenty wymagane przepisami

Rodzaj dokumentów włączanych do akt osobowych oraz sposób ich uporządkowania jest określony w rozporządzeniu. Nie możesz żądać od pracownika, ani włączać do akt osobowych innych dokumentów niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38471 )
Array ( [docId] => 38471 )

Array ( [docId] => 38471 )