Nauczyciel stażysta zatrudniony po 1 września będzie miał wydłużony staż

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 17-09-2013 r.

Nauczyciel stażysta zatrudniony w szkole w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć może rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Jednak zatrudnienie go po 1 września spowoduje, że jego staż zostanie wydłużony.

Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje i rozpoczynającą pracę w szkole (także w przedszkolu) stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia.

Zatrudnienie nauczyciela stażysty na okres całego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia 2014 r. powinno umożliwić mu zakończenie stażu. Jeżeli jednak w trakcie trwania stażu pojawią się nieobecności uzasadniające przedłużenie stażu, konieczne może się okazać zawarcie z nauczycielem kolejnej umowy, aby mógł zakończyć staż (art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela). Jest to o tyle ważne dla nauczyciela stażysty, że nie może on kontynuować stażu w innej szkole (art. 9f ust. 2 Karty Nauczyciela).

Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku (art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela). Staż na stopień nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy (art. 9c ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela).

Przykład:

Nauczyciel stażysta został zatrudniony w szkole 10 września. Staż na stopień nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy, zatem powinien zakończy się 9 czerwca 2014 r.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30525 )
Array ( [docId] => 30525 )

Array ( [docId] => 30525 )