Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty musi zaakceptować dyrektor

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 11-09-2013 r.

We wrześniu nauczyciele rozpoczynający staż są zobowiązani przedstawić dyrektorowi szkoły plan swojego rozwoju zawodowego. Dokument ten musi spełniać wymagania określone w przepisach. Jeśli plan rozwoju zawodowego jest przygotowany nieprawidłowo, dyrektor szkoły może go nie przyjąć.

Plan rozwoju zawodowego przygotowuje się na podstawie o wymagań określonych w § 6 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Staż na stopień nauczyciela kontraktowego ma umożliwić weryfikację wiedzy i umiejętności w konfrontacji z praktycznym działaniem w warunkach konkretnej szkoły.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego:

 • znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywasz staż,
 • umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której odbywasz staż,
 • znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów,
 • umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Działania nauczyciela stażysty

W okresie odbywania stażu na stopień nauczyciela kontraktowego należy w szczególności:

 • poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
  • przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
  • sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
  • przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;
 • uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli − w wymiarze co najmniej 1 godziny zajęć w miesiącu oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia;
 • prowadzić zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły − w wymiarze co najmniej 1 godziny w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zostały przeprowadzone;
 • uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Formy planu rozwoju zawodowego

Przepisy nie narzucają formy planu rozwoju zawodowego. Zatem może on być przedstawiony być na przykład w postaci tabeli z podziałem na niezbędne wymagania. Może też mieć inną formę ze wskazaniem działań, które nauczyciel planuje zrealizować w okresie stażu. W opracowaniu projektu planu powinien pomóc opiekun stażu przydzielony przez dyrektora szkoły. Zatem stażysta może projektować działania, które uwzględni w planie, ale warto zaczekać na wskazówki opiekuna stażu, który przekaże uwagi dotyczące specyfiki pracy w danej szkole/placówce.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30521 )
Array ( [docId] => 30521 )

Array ( [docId] => 30521 )