Nauczyciel zatrudniony na niepełnym etacie nie uzupełni pensum

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 06-08-2014 r.

Możliwość uzupełnienia pensum dotyczy wyłącznie nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których brakuje godzin do realizacji w danej szkole. Brak wystarczającej liczby godzin dla nauczyciela pracującego na ułamek etatu można zrekompensować zawierając z nim dodatkową umowę.

Organ prowadzący szkołę (wójt, burmistrz, prezydenta miasta, starosta) może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub - za jego zgodą - na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Obowiązek uzupełnienia pensum może być nałożony tylko w sytuacji, gdy nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć i w szkole macierzystej brakuje dla niego godzin w danym roku szkolnym.

 

Nauczyciel uzupełniający etat pozostaje zatrudniony w szkole macierzystej, która jest podstawowym miejscem pracy (pensum, co najmniej 1/2 obowiązującego wymiaru) i uzupełnia pensum (dopełnia do pełnego wymiaru) w innej szkole lub szkołach. Na godziny, którymi nauczyciel uzupełnia pensum, nie zawiera się dodatkowej umowy, nauczyciel pozostaje zatrudniony w ramach jednego stosunku pracy. Uzupełnienie etatu powoduje jedynie częściową zmianę miejsca świadczenia pracy. Nie dotyczy to jednak nauczycieli, którzy są zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jeżeli bowiem pojawiają się w tej samej lub innej szkole godziny, które można przydzielić nauczycielowi zatrudnionemu na niepełnym etacie jedyną możliwością jest zawarcie z nim dodatkowej umowy.

Agnieszka Kosiarz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35461 )
Array ( [docId] => 35461 )