Umowa nauczycielki w ciąży w stanie nieczynnym również wygasa

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 20-07-2014 r.

Karta Nauczyciela uprawnia nauczycieli, z którymi dyrektor szkoły rozwiązuje stosunek pracy na podstawie art. 20 do przejścia w stan nieczynny. Przepisy nie przewidują jednak, że umowa nie wygaśnie w przewidzianym terminie, jeżeli nauczycielka zajdzie w ciążę.

Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli możliwość przejścia w stan nieczynny, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy następuje z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Złożenie wniosku o przeniesienie w stan nieczynny oznacza świadome podjęcie decyzji o tym, że wypowiedzenie straci moc prawną, ale stosunek pracy wygaśnie po upływie sześciu miesięcy . Dyrektor szkoły nie będzie miał podstaw do przedłużenia okresu zatrudnienia. W takim przypadku dla nauczycieli nie przewiduje się możliwości skorzystania z uprawnień wskazanych w art. 177 § 3 Kodeksu pracy.

Kodeks pracy – przedłużenie umowy do dnia porodu

Zgodnie z regulacjami art. 177 § 3 Kodeksu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony, na okres dłuższy niż jeden miesiąc, która rozwiązałaby się po upływie trzeciego miesiąca ciąży ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Dyrektor szkoły nie ma podstaw do zastosowania tego przepisu wobec nauczycielki, która przeszła w stan nieczynny ze względu na otrzymane wypowiedzenie, co oznacza, że w jej przypadku stosunek pracy wygaśnie w przewidzianym wcześniej terminie niezależnie od tego czy jest w ciąży oraz w którym jej miesiącu.

Stan nieczynny dla nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony

Przepis 177 § 3 stosuje się w odniesieniu do osób zatrudnionych na czas określony, co oznacza, że nie ma od zastosowania dla nauczycieli, z którymi zawarto stosunek pracy na czas nieokreślony. Przejścia w stan nieczynny, które umożliwia nauczycielom Karta Nauczyciela nie można utożsamiać z umową na czas nieokreślony. Z tego powodu dyrektor szkoły  nie ma podstaw do tego, aby wydłużyć okres zatrudnienia do dnia porodu i stosunek pracy wygasa w przewidzianym wcześniej terminie.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35384 )
Array ( [docId] => 35384 )