Nauczyciel zwraca odprawę jeśli sąd przywrócił go do pracy 

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 19-09-2013 r.

Odprawa nauczyciela przywróconego do pracy jest świadczeniem nienależnym. Skoro o przywróceniu do pracy zdecydował sąd, to znaczy, że do rozwiązania stosunku pracy doszło w sposób nieuprawniony. Zatem nauczyciel ma obowiązek ją zwrócić.

Nauczyciel w poprzednim roku otrzymał odprawę z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę. Wyrokiem sądu został przywrócony do pracy, ale odmówił zwrotu otrzymanego świadczenia. Czy można zaliczyć wypłaconą odprawę na poczet odprawy z tytułu ponownego wypowiedzenia umowy o pracę?

Nie ma przepisu, który nakazywałby zaliczenie wypłaconej już odprawy na poczet kolejnej, którą być może pracodawca będzie zobowiązany wypłacić nauczycielowi w przyszłości. W takiej sytuacji należy wezwać nauczyciela do zwrotu nienależnego świadczenia. Jeżeli odmówi zwrotu odprawy, dyrektor szkoły będzie mógł dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. Będzie mógł zażądać zwrotu odprawy wraz z odsetkami za każdy dzień zwłoki w zwrocie świadczenia, przypadający po wezwaniu nauczyciela do zwrotu.

Takie stanowisko znajduje oparcie w orzecznictwie, np. w wyroku z:

  • 5 listopada 2007 r. (II PK 29/07) Sąd Najwyższy wskazał, że: skutkiem ustalenia w toku procesu sądowego braku przyczyn niedotyczących pracownika, które uzasadniałyby wypowiedzenie umowy o pracę, musi być uznanie bezpodstawności wypłaty odprawy pieniężnej. Świadczenie to przysługuje tylko wówczas, gdy rozwiązanie umowy o pracę następuje właśnie z tych przyczyn;
  • 26 czerwca 2006 r. (II PK 33/05) Sąd Najwyższy orzekł, że pracownik, wnosząc pozew o przywrócenie do pracy, musi się liczyć z tym, że powództwo może zostać uwzględnione i wtedy zniknie podstawa zapłaty odprawy. Wówczas wypłacona odprawa stanie się świadczeniem nienależnym.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30528 )
Array ( [docId] => 30528 )

Array ( [docId] => 30528 )