Nauczyciel zwraca odprawę jeśli sąd przywrócił go do pracy 

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 19-09-2013 r.

Odprawa nauczyciela przywróconego do pracy jest świadczeniem nienależnym. Skoro o przywróceniu do pracy zdecydował sąd, to znaczy, że do rozwiązania stosunku pracy doszło w sposób nieuprawniony. Zatem nauczyciel ma obowiązek ją zwrócić.

Nauczyciel w poprzednim roku otrzymał odprawę z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę. Wyrokiem sądu został przywrócony do pracy, ale odmówił zwrotu otrzymanego świadczenia. Czy można zaliczyć wypłaconą odprawę na poczet odprawy z tytułu ponownego wypowiedzenia umowy o pracę?

Nie ma przepisu, który nakazywałby zaliczenie wypłaconej już odprawy na poczet kolejnej, którą być może pracodawca będzie zobowiązany wypłacić nauczycielowi w przyszłości. W takiej sytuacji należy wezwać nauczyciela do zwrotu nienależnego świadczenia. Jeżeli odmówi zwrotu odprawy, dyrektor szkoły będzie mógł dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. Będzie mógł zażądać zwrotu odprawy wraz z odsetkami za każdy dzień zwłoki w zwrocie świadczenia, przypadający po wezwaniu nauczyciela do zwrotu.

Takie stanowisko znajduje oparcie w orzecznictwie, np. w wyroku z:

 • 5 listopada 2007 r. (II PK 29/07) Sąd Najwyższy wskazał, że: skutkiem ustalenia w toku procesu sądowego braku przyczyn niedotyczących pracownika, które uzasadniałyby wypowiedzenie umowy o pracę, musi być uznanie bezpodstawności wypłaty odprawy pieniężnej. Świadczenie to przysługuje tylko wówczas, gdy rozwiązanie umowy o pracę następuje właśnie z tych przyczyn;
 • 26 czerwca 2006 r. (II PK 33/05) Sąd Najwyższy orzekł, że pracownik, wnosząc pozew o przywrócenie do pracy, musi się liczyć z tym, że powództwo może zostać uwzględnione i wtedy zniknie podstawa zapłaty odprawy. Wówczas wypłacona odprawa stanie się świadczeniem nienależnym.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30528 )
Array ( [docId] => 30528 )

Array ( [docId] => 30528 )