Dyrektor szkoły może prosić o aktualne zaświadczenie o niekaralności

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 14-09-2013 r.

Dyrektor szkoły ma obowiązek uzyskać zaświadczenie o niekaralności od nauczyciela, z którym zawiera umowę o pracę. Obowiązek przedłożenia takiego dokumentu może być przewidziany również dla nauczycieli przedłużających umowę o pracę.

Karta Nauczyciela nakłada na nauczycieli obowiązek przedstawienia zaświadczenia o niekaralności o które dyrektor szkoły poprosi przed nawiązaniem stosunku pracy (art. 10 ust. 8a Karta Nauczyciela). Tego typu dokumenty w szkole nie mają określonego terminu ważności, dlatego dyrektor szkoły może wymagać ponownego uzyskania go z KRK, jeżeli planuje przedłużenie umowy nauczyciela zatrudnionego na czas określony.

Dyrektor szkoły prosi o zaświadczenie przed zawarciem umowy

Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego należy przedłożyć przed zawarciem umowy o pracę. Jeżeli tak stanowią przepisy wewnętrzne, dyrektor szkoły powinien otrzymać je również od tych nauczycieli, z którymi przedłuża umowę zawartą wcześniej na czas określony. Jeżeli dyrektor szkoły poprosi o zaświadczenie, to nie ma znaczenia, że takie dokumenty w szkole zostały złożone przy poprzednim nawiązywaniu stosunku pracy.

Dyrektor szkoły nie zatrudni nauczyciela karanego za przestępstwo umyślne

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, dyrektor szkoły nie może nawiązać stosunku pracy z nauczycielem skazanym za przestępstwo umyślne. Zatrudnienie w szkole nie jest możliwe również dla nauczycieli, przeciwko którym toczy się postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie (art. 10 ust. 4 i ust. 5 pkt 4 Karta Nauczyciela). Z tego powodu dyrektor szkoły ma obowiązek gromadzić takie dokumenty w szkole, które świadczą o niekaralności nauczycieli. Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku skazania nauczyciela za przestępstwo umyślne, stosunek pracy może ulec rozwiązaniu (art. 26 ust. 1 pkt 3 Karta Nauczyciela).

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30523 )
Array ( [docId] => 30523 )

Array ( [docId] => 30523 )