Dyrektor szkoły może prosić o aktualne zaświadczenie o niekaralności

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 14-09-2013 r.

Dyrektor szkoły ma obowiązek uzyskać zaświadczenie o niekaralności od nauczyciela, z którym zawiera umowę o pracę. Obowiązek przedłożenia takiego dokumentu może być przewidziany również dla nauczycieli przedłużających umowę o pracę.

Karta Nauczyciela nakłada na nauczycieli obowiązek przedstawienia zaświadczenia o niekaralności o które dyrektor szkoły poprosi przed nawiązaniem stosunku pracy (art. 10 ust. 8a Karta Nauczyciela). Tego typu dokumenty w szkole nie mają określonego terminu ważności, dlatego dyrektor szkoły może wymagać ponownego uzyskania go z KRK, jeżeli planuje przedłużenie umowy nauczyciela zatrudnionego na czas określony.

Dyrektor szkoły prosi o zaświadczenie przed zawarciem umowy

Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego należy przedłożyć przed zawarciem umowy o pracę. Jeżeli tak stanowią przepisy wewnętrzne, dyrektor szkoły powinien otrzymać je również od tych nauczycieli, z którymi przedłuża umowę zawartą wcześniej na czas określony. Jeżeli dyrektor szkoły poprosi o zaświadczenie, to nie ma znaczenia, że takie dokumenty w szkole zostały złożone przy poprzednim nawiązywaniu stosunku pracy.

Dyrektor szkoły nie zatrudni nauczyciela karanego za przestępstwo umyślne

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, dyrektor szkoły nie może nawiązać stosunku pracy z nauczycielem skazanym za przestępstwo umyślne. Zatrudnienie w szkole nie jest możliwe również dla nauczycieli, przeciwko którym toczy się postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie (art. 10 ust. 4 i ust. 5 pkt 4 Karta Nauczyciela). Z tego powodu dyrektor szkoły ma obowiązek gromadzić takie dokumenty w szkole, które świadczą o niekaralności nauczycieli. Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku skazania nauczyciela za przestępstwo umyślne, stosunek pracy może ulec rozwiązaniu (art. 26 ust. 1 pkt 3 Karta Nauczyciela).

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30523 )
Array ( [docId] => 30523 )