Niepodpisanie wypowiedzenia nie wpływa na jego skuteczność

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 14-05-2015 r.

Oświadczenie dyrektora szkoły o rozwiązaniu stosunku pracy z nauczycielem jest skuteczne niezależnie od tego, czy nauczyciel je podpisze. Przepisy Karty Nauczyciela nie uzależniają skuteczności oświadczenia od pisemnego potwierdzenia jego odbioru – wystarczy, jeżeli dyrektor szkoły wręczył je w obecności świadków.

Karta Nauczyciela nie uzależnia skuteczności wypowiedzenia od złożenia przez nauczyciela podpisu na oświadczeniu wręczonym przez dyrektora szkoły. Uchylenie się od złożenia podpisu nie oznacza dla nauczycieli zawieszenia terminu przewidzianego na odwołanie bądź zawieszenia rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie jest skuteczne, jeżeli dyrektor szkoły może udowodnić, iż nauczyciel zapoznał się z jego treścią – mogą być to oświadczenia świadków. Kwestii tych nie reguluje Karta Nauczyciela, ale Kodeks cywilny w związku.

Dyrektor szkoły nie potrzebuje podpisu nauczyciela

Zgodnie z regulacjami prawa pracy w odniesieniu do skuteczności oświadczenia o rozwiązania stosunku pracy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Oświadczenie woli dyrektora szkoły jest złożone nauczycielowi z chwilą, gdy doszło do niego w taki sposób, aby zapoznanie się z jego treścią było możliwe (art. 61 § 1 Kodeks cywilny w zw. z art. 300 Kodeks pracy). Ani Kodeks pracy ani Karta Nauczyciela nie wskazują, aby dowodem na zapoznanie się z oświadczeniem woli było dla nauczycieli złożenie podpisu potwierdzającego otrzymanie dokumentu.

Prawo do odwołania – 7 dni od otrzymania wypowiedzenia

Kodeks pracy przewiduje dla nauczycieli prawo do złożenia odwołania od wypowiedzenia w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania (art. 264 § 1 kodeks pracy). Termin ten zaczyna swój bieg od dnia wręczenia oświadczenia woli przez dyrektora szkoły, a nie od dnia, w którym nauczyciel potwierdzi podpisem jego otrzymanie. Wydłużenie terminu jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy dyrektor szkoły nie zamieści w oświadczeniu o rozwiązaniu stosunku pracy pouczenia o przewidzianym dla nauczycieli prawie do złożenia odwołania.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37148 )
Array ( [docId] => 37148 )

Array ( [docId] => 37148 )