Odprawa dla nauczycieli ze skróconym okresem wypowiedzenia

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 12-05-2015 r.

Skrócenie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia nie wpływa na wysokość odpraw dla nauczycieli. Dyrektor szkoły skracając okres wypowiedzenia jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania w wysokości wynagrodzenia liczonego jak za okres urlopu wypoczynkowego.

Karta Nauczyciela nie przewiduje pozbawienia prawa do odprawy dla nauczycieli, którym dyrektor skraca okres wypowiedzenia. Zgodnie z ustawą, w takiej sytuacji dla nauczycieli przewidziana jest wypłata odszkodowania za okres o który wypowiedzenie zostało skrócone. Dyrektor szkoły nie może pozbawić nauczyciela zarówno odprawy, jak i odszkodowania.

Prawo do odprawy i odszkodowania dla nauczycieli mianowanych

 

Prawo do odprawy jest przewidziane dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, z którymi stosunek pracy rozwiązuje się z przyczyn organizacyjnych (art. 20 ust. 1 Karta Nauczyciela). Rozwiązanie stosunku pracy następuje po upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ale dyrektor szkoły może skrócić go do jednego miesiąca – nie oznacza to jednak oszczędności dla szkoły, ponieważ Karta Nauczyciela wskazuje, że dla nauczycieli których okres wypowiedzenia został skrócony wypłaca się odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia, które otrzymałby, gdyby stosunku pracy nie rozwiązano wcześniej (art. 20 ust. 5 Karta Nauczyciela).

Karta Nauczyciela nie zawiera zastrzeżenia, zgodnie z którym skrócenie okresu wypowiedzenia i otrzymanie odszkodowania wyklucza prawo do otrzymania odprawy.

Dyrektor szkoły musi wręczyć wypowiedzenia do końca maja

Wypowiedzenia dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania muszą być wręczone do końca maja – tak, aby przewidziany w Karcie Nauczyciela trzymiesięczny okres wypowiedzenia upłynął przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego (art. 20 ust. 3 Karta Nauczyciela). Dyrektor szkoły nie może wręczyć wypowiedzenia po tym terminie, a następnie skrócić okresu wypowiedzenia tak, aby umowa rozwiązała się z końcem sierpnia.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37139 )
Array ( [docId] => 37139 )