Niewłaściwe prowadzenie akt osobowych to wykroczenie

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 09-10-2013 r.

Za odpowiednie przechowywanie akt osobowych odpowiada dyrektor szkoły. To on, a w praktyce najczęściej upoważniona przez niego osoba, np. specjalista ds. kadrowych, powinien założyć i prowadzić akta osobowe dla każdego nauczyciela i pracownika szkoły.

Jeśli dyrektor szkoły prowadzi akta osobowe pracowników, ale robi to w sposób nieprawidłowy, inspektor pracy nie może za to nałożyć mandatu. Wydaje wówczas wystąpienie, w którym wskazuje błędy popełnione w prowadzeniu akt osobowych. Na wystąpienie trzeba odpowiedzieć inspektorowi w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i zastosować się do jego zaleceń.

Niedozwolone jest również niewłaściwe przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych, czyli pozostawienie jej w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nie należy więc trzymać dokumentów w miejscach, gdzie mogłyby zostać np. zalane, podarte, zgubione lub skradzione. Nie wolno trzymać niezabezpieczonej dokumentacji „na wierzchu”, należy trzymać ją w teczkach, najlepiej w zamkniętych.

W aktach osobowych można przechowywać wyłącznie odpisy lub kopie dokumentów dostarczanych przez pracowników. Jeśli doniosą do szkoły oryginalne dokumenty, należy sporządzić z nich odpisy lub kopie i włączyć je do akt osobowych. Można je poświadczyć za zgodność z oryginałem, lecz nie ma takiego obowiązku, warto jednak to zrobić, aby mieć pewność, że kopie rzeczywiście są identyczne z oryginalnymi dokumentami. Oryginały trzeba oddać pracownikowi.

Wszystkie przedstawiane przez pracownika dokumenty stanowią jego własność. Dlatego można żądać od niego przedłożenia oryginałów dokumentów tylko do wglądu lub sporządzenia ich odpisów albo kopii.

W aktach można przechowywać oryginały tych dokumentów, które sporządza się w danej szkole lub które dostarcza nie pracownik, ale np. firma szkoląca. Dotyczy to w szczególności zaświadczenia o odbyciu szkolenia bhp lub orzeczenia lekarza medycyny pracy o zdolności do podjęcia pracy na zajmowanym stanowisku pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30536 )
Array ( [docId] => 30536 )

Array ( [docId] => 30536 )