Z nauczycielem zespołu szkół zawiera się jedną umowę o pracę

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 17-09-2013 r.

Nauczyciel powinien mieć zawartą jedną umowę o pracę w zespole szkół ze wskazaniem szkół, wchodzących w skład zespołu, w których będzie świadczył pracę. Jeżeli w różnych szkołach realizuje zadania o innym wymiarze pensum, to należy mu ustalić pensum łączone.

Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej - w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania (art. 10 ust. 1 Karty Nauczyciela). Zatem nauczyciel pracujący w różnych szkołach wchodzących w skład zespołu szkół powinien mieć zawartą jedną umowę o pracę w zespole ze wskazaniem szkół, wchodzących w skład zespołu, w których nauczyciel świadczy pracę.

Akt mianowania i umowa o pracę powinny w szczególności określać:

  1. stanowisko i miejsce pracy,
  2. termin rozpoczęcia pracy;
  3. wynagrodzenie lub zasady jego ustalania;
  4. wymiar czasu pracy

Jednym z istotnych elementów umowy o pracę/aktu mianowania jest określenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela. Szczególnie w przypadku zatrudnienia w zespole może dojść do sytuacji, w której nauczyciel będzie realizował zadania o różnym wymiarze pensum (np. pensum 18-godzinne, 30-godzinne).

Tak zatrudniony nauczyciel powinien mieć ustalone pensum łączone, co oznacza konieczność przeliczenia różnych wymiarów zatrudnienia w oparciu o zasady przyjęte przez organ prowadzący. Zasady ustalania pensum łączonego określa organ prowadzący w stosownej uchwale (art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela). Ustalony na tej podstawie ogólny wymiar zatrudnienia powinien należy wpisać w umowie o pracę/akcie mianowania.


Tagi: pensum

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30526 )
Array ( [docId] => 30526 )

Array ( [docId] => 30526 )