Obowiązki asystenta nauczyciela w czasie wakacji

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 22-07-2015 r.

Ustawa o systemie oświaty nakazuje zatrudniać asystentów nauczycieli na podstawie zasad kodeksu pracy. Oznacza to, że przysługuje im urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 lub 26 dni – zatem dyrektor szkoły może zobowiązać ich do pracy w czasie wakacji i oczekiwać pracy innej niż określona w umowie o pracę. Zadania powierzane im do realizacji muszą jednak dopowiadać posiadanym kwalifikacjom.

Dyrektor szkoły zatrudnia asystenta nauczyciela w oparciu o regulacje Kodeksu pracy, natomiast w zakresie wykonywania obowiązków pedagogiczno-wychowawczych podlega on przepisom ustawy o systemie oświaty. Asystenci mogą wykonywać swoje obowiązki w ramach pomocy nauczycielowi, co oznacza, że nie są uprawnieni do samodzielnego prowadzenia zajęć (art. 7 ust. 1e-1g ustawa o systemie oświaty).

W związku z tym, że Kodeks pracy nie przewiduje urlopu w takim wymiarze, jak Karta Nauczyciela, asystenci część wakacji powinni spędzać w pracy – wówczas jednak nie pracują nadzorujący ich nauczyciele, dlatego dyrektor szkoły wyznacza inne zadania do realizacji.

Zadania dla asystentów nauczycieli w czasie wakacji

Kodeks pracy upoważnia pracodawcę, jakim w tym przypadku jest dyrektor szkoły do powierzenia do wykonywania pracy innej niż określono w umowie o pracę. Zadania przewidziane dla asystentów muszą wynikać ze szczególnie uzasadnionych okoliczności, mogą być przewidziane na czas nieprzekraczający 3 miesięcy, nie mogą powodować obniżenia wynagrodzenia i muszą odpowiadać kwalifikacjom pracownika (art. 42 §4 Kodeks pracy).

W związku z powyższym, dyrektor szkoły nie może oczekiwać od asystentów np. wykonywania prac porządkowych czy administracyjnych, których wykonywania wymaga innego niż posiadane przygotowania zawodowego. Warto zaznaczyć, że asystenci nie powinni również wykonywać prac o większym niż przewidziano dla nich w umowie, zakresie odpowiedzialności.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37578 )
Array ( [docId] => 37578 )