Urlop zdrowotny nauczyciela po urlopie macierzyńskim

Autor: Wysocka Marta
Data: 03-10-2015 r.

Nauczycielka może skorzystać z kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli po zakończeniu pierwszego przebywała urlopie macierzyńskim. Warunkiem udzielania urlopu przez dyrektora szkoły jest upływ co najmniej jednego roku od zakończenia poprzedniego.

Urlop dla poratowania zdrowia jest przewidziany dla nauczycieli, którzy przepracowali w szkole nie mniej niż siedem lat lub upłynął co najmniej rok od zakończenia poprzednio wykorzystywanego urlopu zdrowotnego. Karta Nauczyciela nie wskazuje jednak, że rok od zakończenia poprzedniego urlopu musi być przepracowany. Oznacza to, że nauczyciela, która po jego zakończeniu przebywała na urlopie macierzyńskim, może ubiegać się o udzielenie kolejnego. Warunkiem jest natomiast niewykorzystanie przysługującego wymiaru 3 lat urlopu dla poratowania zdrowia.

Urlop zdrowotny nauczyciela – rok po zakończeniu poprzedniego

 

Karta Nauczyciela wyraźnie wskazuje, że dyrektor szkoły może udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli od zakończenia poprzedniego minął co najmniej jeden rok (art. 73 ust. 8 Karta Nauczyciela).  Przepisy prawa oświatowego nie precyzują, że w okresie roku od zakończenia poprzedniego urlopu nauczyciel musi pracować. W związku z tym dyrektor może udzielić go także nauczycielce, która nie wróciła do szkoły, ponieważ korzystała ze świadczeń związanych z macierzyństwem tj. zwolnienia lekarskiego i/lub urlopu macierzyńskiego.

O potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego nauczyciela decyduje lekarz

Decyzję o tym czy nauczyciel potrzebuje urlopu dla poratowania zdrowia decyduje lekarz, a nie dyrektor szkoły (art. 73 ust. 1 Karta Nauczyciela). Jeżeli nauczycielka powracająca z urlopu macierzyńskiego przedstawi orzeczenie lekarskie wskazujące, że istnieje potrzeba skorzystania z urlopu zdrowotnego nauczyciela, dyrektor szkoły powinien go udzielić. Nieudzielenie urlopu zdrowotnego dla nauczycieli jest możliwe, jeżeli nie spełniają warunków, na które wskazuje Karta Nauczyciela.

W przypadku, gdy dyrektor szkoły ma wątpliwości dotyczące zasadności kierowania nauczyciela na urlop dla poratowania zdrowia, powinien odwołać się od otrzymanego orzeczenia zgodnie z regulacjami art. 73 ust. 10 ustawy Karta Nauczyciela.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37854 )
Array ( [docId] => 37854 )