Dyrektor szkoły nie może nałożyć obowiązku opłacania komitetu rodzicielskiego

Autor: Wysocka Marta
Data: 01-10-2015 r.

Składki na komitet rodzicielski są dobrowolne i dyrektor szkoły nie może nałożyć obowiązku uiszczenia opłaty. Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje opłat związanych z uczęszczaniem do publicznych szkoły, dlatego też wszelkie składki mają charakter dobrowolny.

Rada rodziców może, w celu wspierania działalności statutowej szkoły gromadzić fundusze, zasady wydatkowania których określi w regulaminie (art. 50 ust. 3 Ustawa o systemie oświaty). Właśnie te środki określa się mianem „składki na komitet rodzicielski”. Ustawa o systemie oświaty wyraźnie wskazuje jednak, że składki te są dobrowolne – oznacza to, że ani dyrektor szkoły ani nauczyciele nie mogą wymagać od uczniów i ich rodziców uiszczenia wpłaty na ten cel.

Dyrektor szkoły nie może przewidzieć dla nauczycieli obowiązku windykacji

 

Gromadzenie funduszy przez radę rodziców nie jest działaniem obligatoryjnym – organ ten może, ale nie musi podejmować działania ukierunkowane na wspieranie działalności statutowej. Tym bardziej więc dyrektor szkoły nie może przewidzieć dla nauczycieli obowiązku windykacji składek od uczniów czy rodziców.

Nauczyciele, w szczególności pełniący funkcje wychowawców, powinni poinformować uczniów oraz rodziców o istnieniu funduszu oraz zachęcić do włączenia się w jego tworzenie. Wpłata nie może być jednak w jakikolwiek sposób egzekwowana.

Wprowadzenie obowiązku wpłaty narusza zasady ustawy

W przypadku nałożenia na rodziców obowiązku uiszczania składki na tzw. komitet rodzicielski dochodzi do naruszenia regulacji, które określa ustawa o systemie oświaty. Dyrektor szkoły pozwoli, by w kierowanej przez niego placówce dochodziło do windykowania składek. Pod ważnym warunkiem dokonanie wpłaty nie może np. wpływać na ocenę zachowania, warunkować wydanie świadectwa itp.  Jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce, o działaniach dyrektora szkoły należy poinformować organ prowadzący.

Marta Wysocka, specjalistka z zakresu prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37852 )
Array ( [docId] => 37852 )