Osiągnięcia z innej szkoły w sprawozdaniu z realizacji stażu

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 13-12-2013 r.

Przepisy nie określają szczegółowo, jakie informacje nauczyciel powinien umieścić w sprawozdaniu z realizacji stażu i czy mogą to być również osiągnięcia nauczyciela z innych szkół i placówek. Jeżeli jednak nie pozostają one w sprzeczności z planem rozwoju zawodowego to mogą zostać umieszczone w sprawozdaniu nauczyciela.

Nauczyciel w okresie stażu realizuje własny plan rozwoju zawodowego, który podlega zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły. W realizacji planu rozwoju zawodowego pomaga nauczycielowi opiekun stażu. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu (art. 9c ust. 3 Karty Nauczyciela).

Przepisy oświatowe nie ustalają prawa dyrektora szkoły do wnoszenia uwag do sprawozdania z realizacji planu. Jednak w szkole może funkcjonować wewnętrzna procedura postępowania nauczyciela i dyrektora szkoły w okresie zdobywania przez nauczyciela wyższego stopnia awansu zawodowego. Odpowiednie informacje mogą natomiast znaleźć się w ocenie dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Sprawozdanie z realizacji planu powinno szczegółowo odnosić się do wszystkich zamierzeń zapisanych w planie, zarówno zrealizowanych, jak i niezrealizowanych. Niestety przepisy nie określają szczegółowo, jakie informacje nauczyciel powinien umieścić w sprawozdaniu i czy mogą to być również osiągnięcia nauczyciela z innych szkół i placówek.

Wydaje się, iż w sytuacji, gdy dane osiągnięcia nie pozostają w sprzeczności z planem rozwoju zawodowego to mogą zostać umieszczone w sprawozdaniu. Ponadto jeśli dyrektor szkoły zaakceptował plan rozwoju zawodowego, w którym wprost określone zostały zamierzenia do zrealizowania przez nauczyciela, to nie może odmówić wniesienia ich później do sprawozdania.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33462 )
Array ( [docId] => 33462 )

Array ( [docId] => 33462 )