Zamiast umowy na zastępstwo – podwyższenie wymiaru pensum

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 04-12-2013 r.

Nie zawsze za nieobecnego nauczyciela trzeba zawierać umowę na zastępstwo. Jeżeli ma go zastępować nauczyciel zatrudniony na niepełnym etacie, dodatkowe godziny można mu przydzielić w ramach podwyższenia pensum. W tym celu sporządza się porozumienie zmieniające do umowy o pracę.

Przepisy Karty Nauczyciela przewidują, że w razie konieczności zastępstwa nieobecnego nauczyciela zawiera się z inną osobą umowę o pracę na czas określony (art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela). Okresem uzasadniającym zawarcie z nauczycielem takiej umowy jest okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Trzeba jednak mieć na uwadze, że jeden pracownik (nauczyciel) może mieć zawartą tylko jedną umowę o pracę z tym samym pracodawcą na pracę tego samego rodzaju (I PKN 43/97).

Zatem zatrudnienie nauczyciela na podstawie odrębnej umowy w celu świadczenia pracy nauczycielskiej, a więc pracy tego samego rodzaju, co w ramach podstawowego stosunku pracy jest niedopuszczalne. Oznacza to, że nauczyciel już zatrudniony w danej szkole nie może mieć dodatkowej umowy na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. Jest to bowiem praca tego samego rodzaju, co wykonywana w ramach dotychczasowego stosunku pracy.

 

Jeżeli zastępcą ma być nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć, wówczas dodatkowe godziny mogą być realizowane w ramach pensum (art. 42 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela). Następuje to przez podwyższenie wymiaru pensum nauczyciela. Zmiana wymiaru zatrudnienia nauczyciela niepełnozatrudnionego wymaga zmiany jego umowy o pracę.

Najłatwiejszym sposobem wprowadzenia takiej zmiany do treści umowy o pracę jest zastosowanie porozumienia zmieniającego. Na mocy porozumienia stron sporządza się tzw. aneks do umowy o pracę, w którym wskazuje się nowy wymiar zatrudnienia nauczyciela.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33461 )
Array ( [docId] => 33461 )