Ostateczne orzeczenie o niezdolności do pracy nauczyciela

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 13-12-2013 r.

Przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia dyrektor kieruje nauczyciela na badania kontrolne. Jeżeli po ich przeprowadzeniu lekarz orzeknie, że nauczyciel jest niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy, dyrektor może rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy z końcem miesiąca, w którym otrzymał ostateczne orzeczenie w tej sprawie.

Nie później niż na 2 tygodnie przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia pracodawca powinien skierować nauczyciela na badania kontrolne, których celem jest stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (art. 73 ust. 6 Karty Nauczyciela). Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań lekarz orzeknie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy, pracodawca ma prawo rozwiązać z nim stosunek pracy z końcem miesiąca, w którym otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy.

Procedura ta dotyczy nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania i umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 27 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Trzeba jednak pamiętać, że orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy na skutek przeprowadzenia badań kontrolnych nie jest ostatecznym orzeczeniem w rozumieniu ww. przepisów Karty Nauczyciela.

Pracownik lub pracodawca, który nie godzi się z treścią wydanego zaświadczenia może wystąpić, w ciągu 7 dni od dnia wydania zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał to zaświadczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. Badanie to przeprowadza się w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy właściwym ze względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik, a jeżeli kwestionowane zaświadczenie zostało wydane przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - w najbliższej jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy (§ 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy).

Ponowne badanie powinno być przeprowadzone w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Ustalone na jego podstawie orzeczenie lekarskie jest ostateczne. W razie braku wniosku o ponowne badanie, orzeczenie lekarza medycyny pracy staje się ostateczne, po upływie terminu na złożenie tego wniosku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33464 )
Array ( [docId] => 33464 )

Array ( [docId] => 33464 )