Nauczyciel kontraktowy – ustalenie istnienia stosunku pracy

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 06-11-2013 r.

Nauczyciel kontraktowy może wnosić o ustalenie stosunku pracy zawartego na czas nieokreślony, jeżeli zawarto z nim umowę  terminową mimo braku przesłanek, na które wskazuje Karta Nauczyciela. Możliwość ta jest przewidziana również dla nauczycieli, którzy otrzymali już świadectwo pracy.

Karta Nauczyciela zawiera regulacje zgodnie z którymi dyrektor szkoły może nawiązać z nauczycielem stosunek pracy na podstawie umowy terminowej, jeżeli zaistnieje potrzeba wynikająca z organizacji nauczania lub konieczność zorganizowania zastępstwa nieobecnego nauczyciela (art. 10 ust. 7 Karta Nauczyciela). W wyroku z dnia 4 października 2013 r. Sąd Najwyższy orzekł, że nauczyciel kontraktowy, z którym dyrektor szkoły zawarł umowę na czas określony, mimo iż powyższe przesłanki nie miały miejsca, może wnosić o ustalenie istnienia stosunku pracy na czas nieokreślony.

Nauczyciel kontraktowy – ustalenie istnienia stosunku pracy po rozwiązaniu umowy

Nauczyciel kontraktowy może wnosić o ustalenie istnienia stosunku pracy na czas nieokreślony również po rozwiązaniu umowy poprzedniej umowy o pracy z upływem okresu czasu, na jaki została zawarta. Sąd Najwyższy podkreślił, że w sytuacji gdy dyrektor szkoły zawiera z nauczycielem umowę na czas określony, mimo niespełnienia przesłanek, na które wskazuje Karta Nauczyciela, nie ma znaczenia fakt, iż nauczycielowi wydano świadectwo pracy (I PZP 3/13).

Karta Nauczyciela – wielokrotne zawieranie umów na czas określony

Orzeczenie Sądu Najwyższego zasługuje na uwagę również ze względu na wskazanie różnicy między ustawą Karta Nauczyciela a Kodeksem pracy. Ustawa pozwala bowiem na to, aby dyrektor szkoły wielokrotnie zawierał z nauczycielem umowę terminową. Takiej możliwości nie daje Kodeks pracy, który nakazuje, by trzecia umowa o pracę była umową na czas nieokreślony. Zaznacza się jednak, że dyrektor szkoły może zaproponować umowę terminową wyłącznie pod warunkiem, że nie narusza art. 10 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela. W innym przypadku nauczyciel kontraktowy powinien zostać zatrudniony na czas nieokreślony (art. 10 ust. 4 Karta Nauczyciela).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30544 )
Array ( [docId] => 30544 )

Array ( [docId] => 30544 )