Przekształcenie umowy o pracę w zatrudnienie na podstawie mianowania

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 04-09-2013 r.

Do przekształcenia umownego stosunku pracy w stosunek pracy na podstawie mianowania dochodzi z mocy prawa – gdy spełnione są wszystkie niezbędne do tego warunki. Dyrektor jedynie potwierdza ten fakt na piśmie. Nie ma zatem wymogu sporządzania aktu mianowania.

Jeżeli można zapewnić nauczycielowi pełny etat na czas nieokreślony a poza tym:

 1. nauczyciel posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. nauczyciel ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 3. nie toczy się przeciwko nauczycielowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
 4. nauczyciel nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
 5. nauczyciel posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;

to powinien być zatrudniony na podstawie mianowania. Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:

 • nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki, o których mowa wyżej;
 • w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w czasie trwania umowy o pracę zostały spełnione warunki, o których mowa wyżej.

  Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy potwierdza na piśmie dyrektor szkoły. Przy czym, po spełnieniu wszystkich wskazanych wyżej przesłanek umowny stosunek pracy przekształca się w stosunek pracy z mianowania z mocy prawa. Pismo dyrektora ma jedynie na celu potwierdzenie tego faktu.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

  pobierz

  Jak oduczyć dziecko przeklinania

  pobierz

  Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

  pobierz

  Reforma oświaty

  pobierz

  Polecane artykuły

  Polecamy kancelarię:

  • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

   ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

   Wyświetl wizytówkę
  • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

   ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

   Wyświetl wizytówkę
  • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

   ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

   Wyświetl wizytówkę
  • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

   Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

   Wyświetl wizytówkę
  • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

   ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

   ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

   ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

   ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

   ul. Słupecka 9/1, Gdynia

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria MERITUM

   ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

   Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

   ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

   Wyświetl wizytówkę
  Array ( [docId] => 30519 )
  Array ( [docId] => 30519 )

  Array ( [docId] => 30519 )