Praca w ferie – dodatkowe umowy dla nauczycieli

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 05-01-2015 r.

Dyrektor szkoły może powierzyć nauczycielom prowadzenie zajęć organizowanych podczas ferii zimowych, ale powinien zawrzeć z nimi dodatkową umowę za świadczenie takiej pracy. Zgodnie z ustawą Karta Nauczycieli okres ferii to dla nauczycieli czas trwania urlopu wypoczynkowego.

Zgodnie z regulacjami ustawy o systemie oświaty dyrektor szkoły może w czasie wolnym od zajęć szkolnych organizować dla uczniów kolonie, obozy i inne formy wypoczynku (art. 92a ustawa o systemie oświaty). Nie ma przeszkód, aby prowadzenie zajęć sportowych, artystycznych i innych przewidzieć dla nauczycieli zatrudnionych w szkole, ale wówczas dyrektor szkoły powinien zawrzeć z nimi dodatkową umowę cywilnoprawną.

Ferie zimowe – urlop wypoczynkowy dla nauczycieli

 

Zgodnie z regulacjami ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach feryjnych przewiduje się urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1 Karta Nauczyciela). W tym czasie dyrektor szkoły nie powinien oczekiwać od nauczycieli świadczenia pracy, chyba że byłaby ona związana z przeprowadzaniem egzaminów, pracami związanymi z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego lub opracowaniem szkolnego zestawu programów oraz uczestniczeniem w doskonaleniu zawodowym (art. 64 ust. 2 Karta Nauczyciela). Katalog zadań, jakie dyrektor szkoły może przewidzieć dla nauczycieli jest enumeratywny, co oznacza, że nie dopuszcza się innych niż wymienione. W związku z tym dyrektor szkoły nie może zobligować nauczycieli do prowadzenia zajęć związanych z formami wypoczynku. Jeżeli nauczyciele wyrażą zgodę na prowadzenie zajęć – mogą świadczyć pracę w formie dodatkowej umowy cywilnoprawnej.

Umowy cywilnoprawne dla nauczycieli

Wątpliwości może budzić fakt czy dyrektor szkoły może zaproponować umowę cywilnoprawną zatrudnionemu nauczycielowi. Kwestia ta nie jest regulowana przez ustawę Karta Nauczyciela, dlatego należy odwołać się do kodeksu pracy, który nie zabrania zawarcia umowy cywilnoprawnej z pracownikiem, który będzie wykonywał zadania niemieszczące się w ramach obowiązków pracowniczych, a zawarcie takiej umowy nie stanowi zastąpienia umowy o pracę umową cywilnoprawną (art. 22 § 1 kodeks pracy). Dyrektor szkoły nie rozwiązuje z nauczycielem umowy o pracę celem zawarcia umowy cywilnoprawnej, ale zawiera ją w związku z wykonywaniem pracy w czasie urlopu wypoczynkowego – taka praca jest dla nauczycieli pracą dodatkową, dlatego przysługuje im z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36331 )
Array ( [docId] => 36331 )