Potwierdzenie niekaralności dla nauczycieli w szkole niepublicznej

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 24-11-2014 r.

Dyrektor szkoły niepublicznej nie ma podstaw do wymagania zaświadczenia o niekaralności – dla nauczycieli zatrudnionych w szkole niepublicznej nie stosuje się tych przepisów zawartych w ustawie Karta Nauczyciela.

Przepis art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy Karta Nauczyciela przewiduje, że stosunek pracy z nauczycielem może zostać nawiązany pod warunkiem, że nie był on karany za przestępstwo popełnione umyślnie. Warunek ten jest jednak przewidziany dla nauczycieli podejmujących zatrudnienie w szkole publicznej – niekaralność nie musi być weryfikowana przez dyrektora szkoły niepublicznej.

Karta Nauczyciela w szkole niepublicznej

W ustawie Karta Nauczyciela wyraźnie wskazuje się, które zawarte w niej przepisy mają zastosowanie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych. Dyrektor szkoły niepublicznej bez względu na wymiar zatrudnienia nauczyciela stosuje przepisy art. 11a i art. 63, a w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w wymiarze co najmniej jednego obowiązkowego wymiaru zajęć, zastosowanie mają przepisy: art. 6, art. 9-9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 26, art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51, art. 70a ust. 3, 4 i 6, art. 75-86, art. 88 i art. 90 (art. 91 ust. 2 pkt 1 i 3 Karta Nauczyciela). Wśród wymienionych przepisów nie znalazł się art. 10 ust. 5 pkt 4 stanowiący o tym, że warunkiem zatrudnienia jest niebycie karanym za przestępstwo popełnione umyślnie.

Dyrektor szkoły niepublicznej nie zażąda zaświadczenia z KRK

Dyrektor szkoły niepublicznej w sprawach, których nie reguluje się na podstawie ustawy Karta Nauczyciela posługuje się ustawą Kodeks pracy, w którym nie przewiduje się wymogu przestawiania pracodawcy informacji z Krajowego Rejestru Karnego w celu potwierdzenia niebycia karanym za przestępstwa popełnione umyślnie, chyba że wynika to z innych przepisów (221 § 4 Kodeks pracy). Dodatkowych przepisów dotyczących zatrudnienia nie przewiduje się natomiast dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach niepublicznych.

Marta Wysocka, specjalistka z zakresu prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36069 )
Array ( [docId] => 36069 )

Array ( [docId] => 36069 )