Umowa na zastępstwo nie przedłuża się do dnia porodu

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 14-11-2014 r.

Obowiązek przedłużenia umowy o pracę zawartej na czas określony dotyczy zarówno pracowników pedagogicznych, jak i niepedagogicznych (w tym zatrudnionych na podstawie art. 7 ustawy o systemie oświaty). Nie ma znaczenia tutaj również rodzaj placówki oświatowej (feryjna, nieferyjna). Nie przedłuża się jednak umowa zawarta na czas zastępstwa.

Przedłużeniu ulega tylko umowa na czas określony, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży pracownicy. Zdaniem Sądu Najwyższego upływ 3 miesiąca ciąży oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni) (wyrok z 7 lutego 2001 r., I PKN 231/2000, OSNAPiUS 2002/21/515 oraz wyrok z 5 grudnia 2012 r., I PK 33/02, OSNP 2004/12/204). Oznacza to, że jeden miesiąc odpowiada czterem tygodniom.

Nie ze wszystkimi pracownicami zatrudnionymi na terminowe umowy o pracę trzeba przedłużyć umowę o pracę do dnia porodu. Obowiązek ten nie dotyczy pracownic zatrudnionych:

  • na podstawie umów na okres próbny do 1 miesiąca,
  • na umowy o pracę na zastępstwo na okres usprawiedliwionej nieobecności,
  • na umowy na czas określony, na czas wykonania określonej pracy lub umowy na okres próbny powyżej 1 miesiąca, jeżeli rozwiązanie tych umów przypada przed upływem 3 miesiąca ciąży.

Umowy o pracę do dnia porodu nie trzeba przedłużyć również w przypadku pracownic zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, np. na umowę zlecenia lub umowę o dzieło.

Umowa na zastępstwo się nie przedłuża

Zasady dotyczącej przedłużenia umów na czas określony w związku z ciążą pracownicy nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (art. 177 § 3 i § 31 Kodeksu pracy). W sytuacji, gdy pracownica zatrudniona jest na umowę o pracę na okres zastępstwa, umowa o pracę rozwiąże się z ostatnim dniem okresu zatrudnienia, wskazanego w umowie i na długość jej trwania nie wpłynie ewentualna ciąża.

Umowa na czas określony z Karty Nauczyciela

Umowę o pracę na czas określony – na warunkach określonych w Karcie Nauczyciela – można zawrzeć z każdym nauczycielem (kontraktowy, mianowany, dyplomowany, stażysta) w dwóch sytuacjach:

  1. zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub
  2. konieczności zorganizowania zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.

Umowa na zastępstwo (czyli umowa na czas określony zawarta z powodu zastępstwa nieobecnego nauczyciela) to umowa o pracę na czas określony z pewnymi modyfikacjami. Taka umowa nie ulega przedłużeniu do dnia porodu. Należy jednak zaznaczyć, że występują inne interpretacje statusu umowy zawieranej z nauczycielem na okres zastępstwa nieobecnego pracownika. Przyjmuje się, że umowy zawierane są z nauczycielami tylko na czas określony (bez względu na przyczynę zawarcia takiej umowy). W takim wypadku każda umowa (w tym również w celu zastępstwa nieobecnego nauczyciela) zawarta z nauczycielką ulegnie przedłużeniu do dnia porodu. Oczywiście po spełnieniu warunku upływu trzeciego miesiąca ciąży w dniu przewidywanego terminu rozwiązania umowy.

Przedłużenie umowy z mocy prawa

Umowa na czas określony ulega przedłużeniu do dnia porodu z mocy prawa. Przepisy nie wymagają sporządzenia dodatkowego dokumentu w tej sprawie, jednak aby pracownica miała jasność swojej sytuacji, można ją o tym powiadomić na piśmie.

Agnieszka Kosiarz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36035 )
Array ( [docId] => 36035 )