Powrót nauczyciela ze stanu nieczynnego tylko na pełen etat

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 24-02-2015 r.

Dyrektor szkoły nie przywraca do pracy nauczyciela w stanie nieczynnym, jeżeli w szkole zwolniły się godziny, ale jest ich za mało do zapewnienia mu pełnego etatu. Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela dyrektor szkoły przywraca nauczyciela, jeżeli uzna, że ma możliwość dalszego zatrudnienia go w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nauczyciel, któremu z powodu zamknięcia części oddziałów klasowych wypowiedziano umowę o pracę na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, nie może domagać się od dyrektora szkoły przywrócenia do pracy w chwili, gdy w szkole zwolni się jakiś etat. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, dyrektor szkoły rozpatrzy przywrócenie dla nauczycieli w stanie nieczynnym, jeżeli stwierdzi możliwość zatrudnienia ich w pełnym wymiarze czasu pracy (wyrok SN I PK 91/14). Odejście z pracy innego nauczyciela, nawet jeżeli był zatrudniony na pełen etat, nie musi stwarzać takich warunków.

Powrót do pracy dla nauczycieli w stanie nieczynnym

 

Dyrektor szkoły, który z powodów o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela zwolnił część zatrudnionych nauczycieli musi liczyć się z tym, że mogą oni przejść w stan nieczynny (art. 20 ust. 5c Karta Nauczyciela). Przejście w stan nieczynny dla nauczycieli oznacza, że dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia ich do pracy w pierwszej kolejności w razie powstania podjęcia przez nich pracy w pełnym wymiarze zajęć ma czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku (pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji).

Zwolnienie się z pracy w szkole innego nauczyciela nie jest jednak równoznaczne z tym, że dyrektor zaproponuje powrót nauczycielowi w stanie nieczynnym. Kluczowym kryterium przy podejmowaniu decyzji jest możliwość zapewnienia pełnego etatu na okres, na jaki zawarto umowę lub na czas nieokreślony. Jeżeli dyrektor szkoły stwierdzi, że po zwolnieniu się pracownika może rozdysponować jego godziny między innych nauczycieli, to nie przywróci do pracy nauczyciela w stanie nieczynnym.

Zwolnienie się nauczyciela nie oznacza, że można domagać się przywrócenia do pracy

Decyzja, jaką w przypadku zwolnienia się nauczyciel podejmie dyrektor szkoły zawsze jest uzależniona od aktualnej sytuacji kadrowej placówki. Należy zaznaczyć, że dyrektor może nie przewidywać przywracania ze stano nieczynnego dla nauczycieli jeżeli np. posiada wiedzę o powrocie do pracy nauczyciela wykorzystującego urlop rodzicielski itp. Zgodnie z orzeczeniem SN nauczyciel, z którym z powodu likwidacji części klas rozwiązano umowę, nie może domagać się przywrócenia do pracy, kiedy w szkole zwolni się etat. Karta Nauczyciela wskazuje, że dyrektor szkoły przywraca nauczyciela, w razie powstania możliwości zatrudnienia na pełen etat, a nie w przypadku zwolnienia się etatu innego nauczyciela.

Źródło:

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2014 r. sygn. (I PK 91/14)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36620 )
Array ( [docId] => 36620 )