Praca dla nauczycieli w stanie nieczynnym – Karta Nauczyciela

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 11-06-2015 r.

Przejście w stan nieczynny nie oznacza dla nauczycieli zakazu nawiązania nowego stosunku pracy. Karta Nauczyciela nie zawiera w tym zakresie regulacji. Nauczyciel musi jednak pamiętać, że dyrektor ma prawo wezwania go do pracy w szkole, jeżeli pojawi się możliwość pracy w pełnym wymiarze zajęć.

Stan nieczynny nie jest dla nauczycieli tym samym, co urlop zdrowotny, w okresie którego nie istnieje możliwość wykonywania pracy zarobkowej. Nauczyciel może podjąć zatrudnienie – zarówno w tej samej szkole, jak i innej placówce, a także zupełnie poza systemem oświaty. Takie zatrudnienie nie pozbawia prawa do otrzymywania wynagrodzenia przewidzianego dla nauczycieli w stanie nieczynnym przez Kartę Nauczyciela.

Praca dla nauczycieli w stanie nieczynnym

 

Możliwość podjęcia pracy dla nauczycieli przeniesionych w stan nieczynny została przewidziana w ustawie Karta Nauczyciela.

Nauczyciel może podjąć pracę w szkole w niepełnym lub pełnym wymiarze zajęć w przypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania (art. 20 ust. 8 Karta Nauczyciela).

Jest to sytuacja, w której dyrektor szkoły nie może przywrócić nauczyciela do pracy, ponieważ nie zachodzą przesłanki określone w art. 20 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, tj. nie może zagwarantować mu pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa.

Najczęściej dyrektor szkoły proponuje pracę dla nauczycieli w stanie nieczynnym w celu sprawowania zastępstwa za innego nauczyciela, którego nieobecność może zagrażać realizacji programu.

Nauczyciel w stanie nieczynnym może pracować poza oświatą

Karta Nauczyciela nie przewiduje dla nauczycieli w stanie nieczynnym zakazu podjęcia pracy poza systemem oświaty. Nauczyciel może więc podjąć pracę inną niż zaproponowana przez dyrektora szkoły – w żaden sposób nie wpłynie to na przysługujące mu prawo do otrzymywania wynagrodzenia o którym mowa w art. 20 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela. Dla nauczycieli przewidziane jest prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym do dodatków socjalnych.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37306 )
Array ( [docId] => 37306 )