Kary porządkowe dla nauczycieli w okresie wypowiedzenia

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 21-06-2016 r.

Nauczyciel w okresie wypowiedzenia ma obowiązek świadczyć pracę na rzecz pracodawcy. Za odmowę wykonywania poleceń dyrektor szkoły może nałożyć na nauczyciela karę porządkową, zgodnie z regulacjami ustawy Karta Nauczyciela.

Otrzymanie wypowiedzenia nie jest dla nauczycieli równoznaczne ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy. Prawo pracy przewiduje dla nauczycieli obowiązek sumiennego wykonywania pracy – prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, realizowania zadań szkoły, starannego prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz stosowania się do poleceń dyrektora przedszkola czy szkoły. Nauczyciel ma zatem także obowiązek uczestniczenia w zebraniach rady pedagogicznej oraz pracach innych zespołów działających w przedszkolu lub szkole.

Kary porządkowe dla nauczycieli wymierza dyrektor

W zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, jeżeli nie reguluje ich Karta Nauczyciela, dyrektor szkoły stosuje przepisy Kodeksu pracy (art. 91c ust. 1 Karta Nauczyciela). W odniesieniu kwestii kar porządkowych dla nauczycieli Karta Nauczyciela wskazuje na stosowanie kar zgodnie z kodeksem pracy .

Regulacje nie wskazują  na możliwość ograniczenia stosowania kar dla nauczycieli, którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia. Dyrektor przedszkola lub szkoły powinien wymierzać je w przypadku naruszenia porządku pracy, a za takie działanie należy uznać odmowę wykonywania obowiązków.

Kara również za nieobecność na radzie pedagogicznej

Ponadto nauczyciel w okresie wypowiedzenia ma obowiązek:

 • uczestniczenia w zebraniach rady pedagogicznej,
 • uczestniczenia w jej pracach, a także ma
 • uczestniczenia w pracach komisji, do których go powołano,
 • realizowania uchwał rady pedagogicznej,
 • składania sprawozdania z w wykonania powierzonych zadań.

Odmowa wykonania któregokolwiek z zadań uprawnia dyrektora do zastosowania kary porządkowej.

Nauczyciel ma prawo zgłosić sprzeciw wobec kary w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje dyrektor po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

Marta Wysocka, specjalistka prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39133 )
Array ( [docId] => 39133 )

Array ( [docId] => 39133 )