Przy umowie do 30 czerwca 2013 r. trzeba wypłacić ekwiwalent za urlop

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 13-06-2013 r.

Nauczyciel zatrudniony do 30 czerwca 2013 r. poza feriami zimowymi nie miał możliwości wykorzystania w tym roku szkolnym urlopu wypoczynkowego w naturze. W związku z tym w chwili rozwiązania stosunku pracy należy wypłacić mu ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu. W placówkach feryjnych ekwiwalent przysługuje za nie więcej niż 8 tygodni (art. 66 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Zatrudnienie na okres prowadzenia zajęć - prawo do 8 tygodni urlopu

Nauczyciel zatrudniony w szkole feryjnej przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym (10 miesięcy) ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze ferii letnich i zimowych oraz w czasie ich trwania (art. 64 ust. 5 Karty Nauczyciela). Skoro nauczyciel zatrudniony przez 10 miesięcy w roku szkolnym ma prawo do urlopu w takim samym wymiarze, jak nauczyciel pracujący przez cały rok kalendarzowy, to w konsekwencji ma prawo do ekwiwalentu za urlop w pełnym wymiarze tj. do 8 tygodni.

Zatrudnienie do końca czerwca - nauczyciel korzysta z urlopu w ferie letnie

Poza pewnymi wyjątkami, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach kończą się w ostatni piątek czerwca (tj. w 2013 r. w dniu 28 czerwca). Ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia - tj. 29 czerwca 2013 r. (§2 ust. 1 i § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r.). Oznacza to, że nauczyciel w dni 29 i 30 czerwca 2013 r. korzysta już z urlopu wypoczynkowego. Jeżeli nauczyciel w danym roku szkolnym nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w naturze, bowiem jego stosunek pracy ulega rozwiązaniu, to ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego za ten urlop.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30485 )
Array ( [docId] => 30485 )

Array ( [docId] => 30485 )