Urlop dla poratowania zdrowia nie musi trwać cały rok

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 13-06-2013 r.

Nauczyciel, którego stan zdrowia wskazuje na potrzebę przeprowadzenia leczenia czy też rekonwalescencji, może skorzystać w tym celu z urlopu dla poratowania zdrowia. Jednorazowo taki urlop może trwać rok, ale w praktyce nie musi on obejmować całego roku szkolnego.

Urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest nauczycielowi, który spełnia łącznie następujące warunki (art. 73 Karty Nauczyciela):

  1. jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony;
  2. przepracował co najmniej 7 lat w szkole (dotyczy pierwszego urlopu w karierze);
  3. przedstawił orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu;
  4. nie wykorzystał jeszcze łącznie 3 lat urlopu dla poratowania zdrowia;
  5. od zakończenia poprzedniego urlopu zdrowotnego nauczyciela upłynął co najmniej rok;
  6. nauczyciel nie nabył uprawnień emerytalnych.
Dyrektor szkoły nie może odmówić nauczycielowi udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli ten spełnia warunki określone w przepisach. W orzeczeniu lekarskim o potrzebie udzielenia urlopu lekarz wskazuje termin rozpoczęcia i zakończenia tego urlopu. Przepisy nie wskazują terminu wystawienia orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Jeśli zatem stan zdrowia nauczyciela skutkuje wydaniem orzeczenia o konieczności skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia w trakcie roku szkolnego, nauczyciel ma prawo w tym czasie z niego korzystać. Nie ma bowiem przepisu, który nakazywałaby, aby urlop był udzielany na cały rok szkolny, albo tylko do rozpoczęcia wakacji.

Uwaga! Nauczycielowi wolno skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia w dowolnym momencie w trakcie roku.

Podstawa prawna: art. 73 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674).

Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30487 )
Array ( [docId] => 30487 )