Odprawa przy umowie na czas nieokreślony zależy od stażu pracy

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 08-05-2013 r.

Odprawę z tytułu rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć ustala się na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników. Jej wysokość zależy od stażu pracy nauczyciela.

Podstawą rozwiązania umowy o pracę w niepełnym wymiarze może być wypowiedzenie lub porozumienie stron (art. 27 ust. 1 i ust. 3 Karty Nauczyciela). Jeżeli jednak przyczyny wypowiedzenia nie leżą po stronie pracownika, pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna na podstawie odrębnych przepisów (art. 8 ww. ustawy z 13 marca 2003 r.).

Odprawa, gdy w szkole pracuje min. 20 pracowników

Odprawa przysługuje w razie konieczności rozwiązania stosunków pracy przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron (art. 10 ust. 1 ww. ustawy).

Zastosuj: Jeśli w szkole zatrudnionych jest co najmniej 20 pracowników (łącznie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych), a przyczyny rozwiązania umowy leżą wyłącznie po stronie pracodawcy, to nauczycielowi przysługuje odprawa także wtedy, gdy umowa ulega rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron.

Wysokość odprawy uzależniona od stażu pracy w danej szkole

Wysokość odprawy zależy od okresu zatrudnienia w danej szkole i wynosi równowartość:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat
    (art. 8 ust. 1 ww. ustawy).

 

Podstawa prawna:

  • art. 1, art. 8 ust. 1, art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. Nr 90 poz. 844 ze zm.).
  • art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 27 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Dariusz Dwojewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30465 )
Array ( [docId] => 30465 )