Teczka nauczyciela kontraktowego – wskazówki dla nauczycieli

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 09-11-2012 r.

Kompletna teczka nauczyciela kontraktowego powinna składać się z trzech zestawów dokumentów. Największą trudnością dla nauczycieli jest zwykle zgromadzenie dokumentacji potwierdzającej spełnianie wymagań niezbędnych do mianowania.

Teczka nauczyciela kontraktowego powinna zawierać trzy rodzaje dokumentów:

 • dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych oraz uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego,
 • dokumenty dotyczące odbytego stażu,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Teczka nauczyciela kontraktowego – kwalifikacje i uprawnienia

Dokumenty urzędowe potwierdzające, że kandydat na nauczyciela mianowanego posiada odpowiednie kwalifikacje. Teczka powinna zawierać:

 • dyplom ukończenia studiów na kierunku zgodnym z prowadzonymi zajęciami edukacyjnymi lub zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
 • akt nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela kontraktowego,
 • decyzję o wymiarze stażu zawodowego,
 • zaświadczenie o wymiarze zatrudnienia oraz stanowisku zajmowanym przez nauczyciela w czasie odbywania stażu.

Dwa ostatnie dokumenty przygotowują dla nauczycieli dyrektorzy szkół.

Teczka nauczyciela kontraktowego – odbyty staż

Dokumenty umieszczone w tej teczce to:

 • plan rozwoju zawodowego nauczyciela zatwierdzony przez dyrektora szkoły,
 • sprawozdanie opisujące realizację planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
 • ocenę dorobku zawodowego nauczyciela dokonaną przez dyrektora szkoły,

Teczka nauczyciela kontraktowego – potwierdzenie spełnienia wymagań

Przygotowanie tej teczki jest dla nauczycieli najbardziej kłopotliwe. Powinny znaleźć się w niej dokumenty, które przekonają komisję egzaminacyjną, że nauczyciel kontraktowy spełnia wymagania niezbędne do awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Powinna zawierać dokumenty potwierdzające, że potrafi:

 • organizować i doskonalić warsztat pracy, samodzielnie dokonuje ewaluacji swoich działań,
 • planować pracę z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych podopiecznych,
 • korzystać z technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
 • zastosować wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w rozwiązywaniu problemów związanych z realizowanymi zadaniami,
 • posługiwać się przepisami prawnymi obejmującymi system oświaty, pomocy społecznej i związanymi z postępowaniem w sprawach nieletnich.

Nauczyciel starający się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego musi złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego przez organ prowadzący w tym samym roku, w którym uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

Podstawa prawna:

 • art. 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.),
 • art. 9d, ust. 7 Karty Nauczyciela

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 30422 )
Array ( [docId] => 30422 )

Array ( [docId] => 30422 )