To lekarz a nie pracodawca decyduje o częstotliwości refundacji okularów

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 20-03-2014 r.

Pracodawca nie może zapisać w regulaminie pracy, że finansuje wymianę okularów korekcyjnych po upływie określonego czasu, od zakupu poprzednich. Musi to bowiem zrobić tak często, jak to zaleci lekarz.

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi okularów korygujących wzrok zgodnie z zaleceniem lekarza. Obowiązek ten jest realizowany w postaci zwrotu całości lub części kosztów poniesionych w tym celu przez pracownika. Przepisy nie regulują jednak zasad refundowania wydatków na okulary, zatem musi to ustalić każdy pracodawca samodzielnie w regulaminie pracy lub innych dokumentach zakładowych.

Nie można ograniczyć prawa pracownika do otrzymania dopłaty do okularów

Ważne jest jednak to, że pracodawca nie może ograniczać częstotliwości finansowania okularów, a w praktyce często spotyka się w regulaminach pracy zapisy, które przewidują refundacje np. raz na 2, 3 lata. Tymczasem już podczas badań wstępnych lekarz może zalecić ich stosowanie (np. przez zapis „praca przy monitorze w okularach korygujących wzrok”). Jeśli później - np. w trakcie badań kontrolnych - okaże się, że pracownikowi są potrzebne mocniejsze szkła, musi znów je zapewnić. Jeśli zaś między kolejnymi badaniami wzrok pracownika się pogorszy, może wystąpić o skierowanie go na badania przed terminem badań okresowych.

Całe okulary, potem same szkła

Pracodawca zapewnia okulary zgodne z zaleceniem lekarza - o określonych parametrach. Nie musi natomiast np. zwracać dopłaty za warstwę ochronną lub antyrefleksyjną w okularach. Zapewniając pracownikowi okulary po raz pierwszy pracodawca musi zwrócić koszt całych okularów. Jeśli jednak lekarz zaleci następnie zmianę szkieł na mocniejsze, może sfinansować jedynie samą wymianę szkieł, jeśli oprawki wciąż nadają się do używania (w regulaminie pracy można ustalić, kto i w jakim trybie to stwierdza). Najczęściej jednak wymianie podlegają także oprawki. Jeśli konieczność wymiany okularów wynika z ich normalnego zużycia w pracy, pracodawca ponosi koszty ich wymiany. Jeśli zaś wynika ona z winy pracownika - on poniesie jej koszty. Zasady zapewniania oraz wymiany okularów powinny być określone w regulaminie pracy (dowiedz się, jak formułować takie zapisy).

W regulaminie pracy powinno być wskazane, jak duże środki zakład pracy przeznacza na zakup okularów. Kwota zwrotu nie powinna być niższa od najmniejszej kwoty, za którą można kupić okulary (z tanią oprawką). Zwrot kosztów okularów następuje na podstawie faktury z zakładu optycznego, którą pracownik powinien dostarczyć. Pracodawca może też żądać kopii recepty lekarskiej na okulary. Dokumenty te mogą być przechowywane w aktach pracownika.

Dariusz Dwojewski, doradca prawny Wiktor Leszczyński, naczelnik wydziału w Departamencie Warunków Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34449 )
Array ( [docId] => 34449 )