Upoważnienie do przetwarzania danych dla każdego nauczyciela

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 29-01-2014 r.

Każdy nauczyciel, który ma dostęp do danych osobowych uczniów, rodziców lub ich opiekunów prawnych powinien posiadać upoważnienie do ich przetwarzania. Administratorem danych w szkole i placówce oświatowej jest jej dyrektor i on może nadać nauczycielom upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (art. 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Z całą pewnością szkoły i placówki oświatowe gromadzą tego typy dane – uczniów, ich rodziców i opiekunów prawnych, pracowników i innych osób współpracujących. Przykładowo nauczyciele gromadzą i przetwarzają dane osobowe zawarte w dziennikach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, arkuszach ocen, ewidencji bibliotecznej, ewidencji świadectw itd.

Z kolei do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych (art. 37 ww. ustawy). Administratorem danych w szkole i placówce oświatowej jest jej dyrektor, zatem to on nadaj nauczycielom i innym pracownikom upoważnienia do danych osobowych. Oznacza to, że każdy nauczyciel a także inni pracownicy szkoły, którzy mają dostęp do danych osobowych powinni posiadać stosowne upoważnienia.

Przepisy nie wskazują treści upoważnienia, ale w praktyce powinno ono określać:

 1. podstawę prawną – art. 37 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.),
 2. dane osoby, której nadawane jest upoważnienie,
 3. stanowisko pracy, z którym związane jest przetwarzanie danych osobowych,
 4. okres obowiązywania upoważnienia (może on być określony np. poprzez wskazanie konkretnej daty, lub posłużenie się zwrotem, że upoważnienie obowiązuje na okres zatrudnienia w danym zakładzie pracy lub nieokreślony),
 5. formę przetwarzania danych, do jakiej upoważnia się pracownika – tradycyjną/elektroniczną,
 6. zakres przetwarzania danych (określenie zbioru danych osobowych np. dzienniki lekcyjne, teczki osobowe itd.),
 7. identyfikator nadany pracownikowi upoważnionemu do przetwarzania danych.

Podpisany przez nauczyciela dokument należy umieścić w części B jego akt osobowych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33470 )
Array ( [docId] => 33470 )

Array ( [docId] => 33470 )