Urlop dla poratowania zdrowia – zmiany od 2014 r.

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 27-09-2013 r.

Od stycznia 2014 r. nauczyciel, aby otrzymać urlop dla poratowania zdrowia, będzie musiał wykazać 20-letni nieprzerwany okres zatrudnienia w oświacie oraz przedstawić orzeczenie lekarskie zalecające urlop wystawione przez lekarza medycyny pracy. Jeżeli spełni wszystkie warunki to otrzyma maksymalnie 1 rok urlopu.

Po zmianach Karty Nauczyciela urlop zdrowotny może zostać udzielony wyłącznie:

  • w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę, lub
  • na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

O potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia będzie decydował lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas lekarz pierwszego kontaktu. Takie zasady przyznawania urlopu wzmocnią profilaktykę chorób zawodowych nauczycieli.

Urlop po 20 latach pracy z możliwością podziału na części

O urlop dla poratowania zdrowia nauczyciele będą mogli występować po 20 latach pracy, a nie jak obecnie po 7 latach. Co ważne okres ten będzie musiał być nieprzerwany, co w praktyce pozbawi prawa do urlopu znaczną część nauczycieli. Łączny czas urlopu nie może przekroczyć 1 roku, za to będzie mógł być podzielony na części, ale przerwa pomiędzy kolejnymi urlopami będzie musiała wynieść co najmniej 3 lata.

Projekt ustawy przewiduje, że nauczyciel oraz dyrektor szkoły będą mogli wnieść odwołanie od orzeczenia lekarza do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce wydania orzeczenia. Koszty związane z orzekaniem o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia będzie ponosił pracodawca. Opłaty za badania zostaną określone w rozporządzeniu, jednakże będą nie wyższe niż 250 zł - w przypadku badania w celu wydania orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu i 350 zł - w przypadku badań przeprowadzonych w trybie odwoławczym.

Do końca 2013 r. urlop zdrowotny na dotychczasowych zasadach

Zmiany nie obejmą tych nauczycieli, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji Karty Nauczyciela będą przebywali na urlopach zdrowotnych, bądź będą posiadali orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia tego urlopu. Jednak prawo do rocznego urlopu w całej karierze zawodowej, dotyczy wszystkich nauczycieli. Oznacza to, że nauczyciele, którzy już wykorzystali rok i więcej urlopu, nie będą mieli do niego prawa. Jeśli według dotychczasowych przepisów nauczyciele wykorzystali mniej niż rok urlopu zdrowotnego - będą mogli ubiegać się o urlop zdrowotny na nowych zasadach wyłącznie w wymiarze uzupełniającym do roku.

Źródło: ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 19 września 2013 r.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30531 )
Array ( [docId] => 30531 )