Urlop zdrowotny nauczyciela po 10 latach pracy – ZNP o Karcie Nauczyciela

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 24-04-2013 r.

Zdaniem ZNP nowa Karta Nauczyciela powinna pozwalać na urlop zdrowotny nauczyciela po 10 latach pracy, a nie dopiero po przepracowaniu 20 lat, jak proponuje MEN. Niedopuszczalne jest również aby wymiar urlopu wynosił tylko rok w całej karierze. ZNP zgadza się natomiast, by na urlop zdrowotny nauczyciela kierował lekarz medycyny pracy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraził opinię w sprawie zmian, jakim ma być poddana Karta Nauczyciela. Zdaniem ZNP proponowane zmiany będą są niekorzystne dla nauczycieli i negatywnie wpłyną na ich stan zdrowia oraz zdolność do wykonywania obowiązków zawodowych.

Urlop zdrowotny nauczyciela po 10 latach pracy

Związek Nauczycielstwa Polskiego w opinii do projektu nowelizacji, jakiej ma być poddana Karta Nauczyciela, nie zgadza się, by urlop zdrowotny nauczyciela przysługiwał po przepracowaniu 20 lat w zawodzie. Za nie do zaakceptowania uznano również propozycję, by Karta Nauczyciela zastrzegała, iż urlop zdrowotny nauczyciela będzie wynosił jeden rok w karierze nauczycielskiej.

Wydłużenie okresu pracy wymaganego do skorzystania z tego świadczenia oraz ograniczenie jego wymiaru do roku zostało przez ZNP uznane za sprzeczne ze stawianymi przed nim celami. Urlop zdrowotny nauczyciela jest przyznawany w celu zapobieżenia utraty zdrowia, ma więc charakter profilaktyczny.

Tymczasem resort edukacji chce, aby był dostępny dla nauczycieli u których będzie już za późno na regenerację zdrowia. Dlatego, zdaniem ZNP, urlop zdrowotny nauczyciela powinien przysługiwać po 10 latach pracy w szkole, czyli wówczas, kiedy nauczyciel zaczyna odczuwać dolegliwości związane z wykonywaną pracą. Wydłużenie tego okresu spowoduje, że leczenie będzie możliwe dopiero, kiedy dla nauczycieli będzie już za późno na wyleczenie.

Na urlop zdrowotny nauczyciela skieruje lekarz medycyny pracy

ZNP zgadza się, że zaświadczenie o konieczności skorzystania z urlopu zdrowotnego nauczyciela powinien wydawać lekarz medycyny pracy, a nie lekarz rodzinny – jak ma to miejsce obecnie. Zwraca się jednak uwagę, że wówczas Karta Nauczyciela powinna odsyłać do katalogu chorób występujących w pracy nauczyciela lub powstałych w wyniku sposobu jej wykonywania.

Źródło:Opinia ZNP do projektu założeń ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30458 )
Array ( [docId] => 30458 )