Urlop zdrowotny nauczyciela pozbawia prawa do urlopu uzupełniającego

Data: 04-04-2013 r.

Urlop zdrowotny nauczyciela nie zalicza się do okoliczności z tytułu której nauczycielowi miałoby przysługiwać prawo do uzupełniającego urlopu wypoczynkowego . Wynika to z faktu, iż urlop zdrowotny nie odbiera nauczycielowi możliwości wypoczynku.

Prawo do urlopu uzupełniającego gwarantuje nauczycielowi Karta Nauczyciela (art. 66 ust. 1). Zgodnie z regulacjami ustawy, uzupełniający urlop wypoczynkowy nauczyciela przysługuje w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w czasie ferii szkolnych, jeżeli nauczyciel:

  • był niezdolny do pracy z powodu choroby lub przebywał w odosobnieniu z powodu choroby zakaźnej,
  • przebywał na urlopie macierzyńskim,
  • obywał w tym czasie ćwiczenia wojskowe lub krótkotrwałe przeszkolenie wojskowe.

Jeżeli urlop wypoczynkowy nauczyciela nie został wykorzystany z któregoś z wymienionych powodów, to nauczyciel może w ciągu roku szkolnego skorzystać z urlopu uzupełniającego w wymiarze ośmiu tygodni.

Wśród okoliczności uprawniających do urlopu uzupełniającego nie znalazł się urlop zdrowotny nauczyciela. W związku z tym, niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego z powodu korzystania z urlopu zdrowotnego nie uprawnia do ośmiotygodniowego uzupełnienia po powrocie do pracy w szkole. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, nauczycielowi nie przysługuje również ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop (art. 66 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Urlop zdrowotny nauczyciela nie uniemożliwia wypoczynku

Urlop zdrowotny nauczyciela nie może być utożsamiany ze zwolnieniem lekarskim. W tym czasie nauczyciel ma więc możliwość odpoczynku. W okresie ferii i wakacji ma takie same możliwości, jak osoba, której przysługuje urlop wypoczynkowy nauczyciela. Nauczyciel wracający do pracy w szkole po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia wykorzysta urlop wypoczynkowy dopiero w czasie ferii.

Podstawa prawna:

  • art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30567 )
Array ( [docId] => 30567 )