Kiedy nauczyciel może rozpocząć urlop dla poratowania zdrowia

Data: 29-03-2013 r.

Nauczyciel może przejść na urlop dla poratowania zdrowia w dowolnym momencie w trakcie roku szkolnego. Warunkiem skorzystania z urlopu zdrowotnego jest posiadanie orzeczenia lekarskiego zalecającego taki urlop oraz spełnienie innych warunków z Karty Nauczyciela, w tym dotyczących stażu pracy i wymiaru zatrudnienia.

Urlop dla poratowania zdrowia - przy spełnieniu określonych warunków

Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi spełniającemu określone wymogi:

  • zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
  • przepracowanie co najmniej 7 lat w szkole,
  • od zakończenia poprzedniego urlopu zdrowotnego nauczyciela upłynął co najmniej rok,
  • nauczyciel nie wykorzystał jeszcze 3 lat łącznego urlopu dla poratowania zdrowia,
  • nauczyciel przedstawił orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu,
  • nauczyciel nie nabył uprawnień emerytalnych
    (art. 73 Karty Nauczyciela).

Termin urlopu zdrowotnego określa dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły nie może odmówić nauczycielowi udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli nauczyciel spełnia warunki określone w przepisach. W orzeczeniu lekarskim o potrzebie udzielenia urlopu lekarz wskazuje termin rozpoczęcia i zakończenia tego urlopu (art. 73 ust. 10 Karty Nauczyciela). Należy mieć również na uwadze, że przepisy nie wskazują terminu wystawienia orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia oraz nie zobowiązują lekarza do wystawienia określonego terminu udzielenia urlopu w orzeczeniu. Tak naprawdę ostateczną decyzję w tym względzie podejmuje dyrektor szkoły, który może z ważnych przyczyn wskazać inny termin rozpoczęcia urlopu.

Dyrektor szkoły nie może odmówić nauczycielowi udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli ten spełnia warunki określone w przepisach. W orzeczeniu lekarskim o potrzebie udzielenia urlopu lekarz wskazuje termin rozpoczęcia i zakończenia tego urlopu.

Zapamiętaj: Przepisy nie wskazują terminu wystawienia orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Jeśli zatem stan zdrowia nauczyciela skutkuje wydaniem orzeczenia o konieczności skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia w trakcie roku szkolnego, nauczyciel ma prawo w tym czasie z niego korzystać.

Podstawa prawna:

  • art. 73 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30565 )
Array ( [docId] => 30565 )