Kiedy nauczyciel może rozpocząć urlop dla poratowania zdrowia

Data: 29-03-2013 r.

Nauczyciel może przejść na urlop dla poratowania zdrowia w dowolnym momencie w trakcie roku szkolnego. Warunkiem skorzystania z urlopu zdrowotnego jest posiadanie orzeczenia lekarskiego zalecającego taki urlop oraz spełnienie innych warunków z Karty Nauczyciela, w tym dotyczących stażu pracy i wymiaru zatrudnienia.

Urlop dla poratowania zdrowia - przy spełnieniu określonych warunków

Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi spełniającemu określone wymogi:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
 • przepracowanie co najmniej 7 lat w szkole,
 • od zakończenia poprzedniego urlopu zdrowotnego nauczyciela upłynął co najmniej rok,
 • nauczyciel nie wykorzystał jeszcze 3 lat łącznego urlopu dla poratowania zdrowia,
 • nauczyciel przedstawił orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu,
 • nauczyciel nie nabył uprawnień emerytalnych
  (art. 73 Karty Nauczyciela).

Termin urlopu zdrowotnego określa dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły nie może odmówić nauczycielowi udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli nauczyciel spełnia warunki określone w przepisach. W orzeczeniu lekarskim o potrzebie udzielenia urlopu lekarz wskazuje termin rozpoczęcia i zakończenia tego urlopu (art. 73 ust. 10 Karty Nauczyciela). Należy mieć również na uwadze, że przepisy nie wskazują terminu wystawienia orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia oraz nie zobowiązują lekarza do wystawienia określonego terminu udzielenia urlopu w orzeczeniu. Tak naprawdę ostateczną decyzję w tym względzie podejmuje dyrektor szkoły, który może z ważnych przyczyn wskazać inny termin rozpoczęcia urlopu.

Dyrektor szkoły nie może odmówić nauczycielowi udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli ten spełnia warunki określone w przepisach. W orzeczeniu lekarskim o potrzebie udzielenia urlopu lekarz wskazuje termin rozpoczęcia i zakończenia tego urlopu.

Zapamiętaj: Przepisy nie wskazują terminu wystawienia orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Jeśli zatem stan zdrowia nauczyciela skutkuje wydaniem orzeczenia o konieczności skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia w trakcie roku szkolnego, nauczyciel ma prawo w tym czasie z niego korzystać.

Podstawa prawna:

 • art. 73 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30565 )
Array ( [docId] => 30565 )

Array ( [docId] => 30565 )