Urlop zdrowotny nie chroni nauczyciela przed zwolnieniem

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 26-06-2013 r.

Dyrektor szkoły może zwolnić nauczyciela korzystającego z urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli konieczność ta wynika ze zmian organizacyjnych – orzekł Sąd Najwyższy. Urlop zdrowotny nauczyciela nie jest równoznaczny ze zwolnieniem lekarskim i nie można traktować go jak formy ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy.

Wyrok Sądu Najwyższego (I PZP 1/13) wskazuje, że dyrektor szkoły może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia, jeżeli wymagają tego zmiany organizacyjne w placówce. Oznacza to, że urlop zdrowotny nauczyciela nie chroni przed zwolnieniem na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela.

Urlop dla poratowania zdrowia nie jest dla nauczycieli ochroną przed zwolnieniem

Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy z nauczycielem, jeżeli z powodu przeprowadzanej reorganizacji placówki nie jest możliwe dalsze utrzymywanie ich stanowisk pracy. Oznacza to, że zwolnienie na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela jest przewidziane także dla nauczycieli zatrudnionych w oparciu o mianowanie nauczyciela. Urlop zdrowotny nauczyciela nie stanowi o braku zdolności do pracy, ale o konieczności regeneracji zdrowia – zaznaczono w uzasadnieniu do wyroku Sądu Najwyższego.

Stan nieczynny dla nauczycieli, z którymi dyrektor szkoły chce rozwiązać umowę

W sytuacji, gdy dyrektor szkoły jest z przyczyn organizacyjnych zmuszony rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem mianowanym, przewidziana jest możliwość złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczynny (art. 20 ust. 1 pkt 2 Karta Nauczyciela). Przejście w stan nieczynny również nie stanowi dla nauczycieli całkowitej ochrony przed zwolnieniem, jednak pozwala na przedłużenie stosunku pracy o sześć miesięcy. Jeżeli w tym czasie dyrektor szkoły nie przywróci nauczyciela do pracy – umowa o pracę wygasa.

Źródło: Uzasadnienie Wyroku Sądu Najwyższego (I PZP 1/13).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30497 )
Array ( [docId] => 30497 )

Array ( [docId] => 30497 )