Dyrektor szkoły może zawiesić nauczyciela w wyjątkowych okolicznościach

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 19-06-2013 r.

Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków jest środkiem po który dyrektor szkoły może sięgać wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. W konsekwencji zawieszenia wynagrodzenie nauczyciela może ulec obniżeniu, w okresie na  jaki nauczyciela odsunięto od obowiązków nie wypłaca się dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków i odsunięcie od pracy jest szczególnym rodzajem działania, jakie podejmuje dyrektor szkoły i ma miejsce w dwóch sytuacjach:

 • fakultatywnie – kiedy wobec nauczyciela wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

 • obligatoryjnie – kiedy nauczyciel został tymczasowo aresztowany lub pozbawiony wolności w postępianiu karnym oraz kiedy wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka.

(art. 83 ust. ust 1-2 Karta Nauczyciela)

W pierwszym przypadku o zawieszeniu nauczyciela decyduje dyrektor szkoły. Taka decyzja dyrektora zostaje podjęta, jeżeli ma podstawy do założenia, że dalsze wykonywanie obowiązków przez nauczyciela nie powinno mieć miejsca ze względu na powagę i stopień wiarygodności wysuniętych zarzutów. W drugim przypadku dyrektor szkoły nie ma wpływu na odsunięcie nauczyciela od pracy – obowiązek ten wynika z ustawy Karta Nauczyciela.

Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli możliwość zawieszenia na okres sześciu miesięcy, chyba że toczące się przeciwko nauczycielowi postępowanie nie zostało zakończone (art. 83 ust. ust 3 Karta Nauczyciela).

Wynagrodzenie nauczyciela zawieszonego w pełnieniu obowiązków

Zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela zawieszonego w pełnieniu obowiązków może zostać obniżone. O wysokości obniżenia decyduje dyrektor szkoły z tym, że wynagrodzenie nauczyciela można zmniejszyć maksymalnie o połowę. Niezależnie od tego, jaka jest wysokość wynagrodzenia zasadniczego, dla nauczycieli odsuniętych od pracy nie przewiduje się możliwości wypłacania dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (art. 84 ust. 1 i ust. 2 Karta Nauczyciela).

W przypadku, gdy postępowanie wszczęte przeciwko nauczycielowi zostanie umorzone z braku dowodów winy albo wyroku uniewinniającego, należy zwrócić zatrzymane wynagrodzenie nauczyciela (art. 83 ust. 5 Karta Nauczyciela).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30494 )
Array ( [docId] => 30494 )

Array ( [docId] => 30494 )