W jakich przypadkach można zawiesić nauczyciela w pełnieniu obowiązków

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Michał Kowalski
Data: 16-11-2016 r.

Dyrektor szkoły powinien pamiętać, aby korzystać z zawieszenia nauczyciela wyłącznie w przypadkach wskazanych w przepisach i nie nadużywać przysługującego mu uprawnienia, gdyż nauczycielowi przysługuje prawo zaskarżenia decyzji o zawieszeniu do komisji dyscyplinarnej I instancji, a następnie do komisji odwoławczej. Dowiedz się, kiedy można zawiesić nauczyciela w pełnieniu swoich obowiązków.

Kiedy można zawiesić nauczyciela

Zwykle postępowanie dyscyplinarne z uwagi na konieczność przeprowadzenia dowodów i możliwość zaskarżenia orzeczenia komisji I instancji jest dosyć przewlekłe. Obwiniony nauczyciel nadal pozostaje wówczas w zatrudnieniu w szkole. W przypadkach najpoważniejszych uchybień istnieje obawa, że dalsze wykonywanie pracy przez nauczyciela, którego dotyczy postępowanie, generowałoby zagrożenie dla dobra szkoły, innych współpracowników, a przede wszystkim uczniów.

Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków może nastąpić:

  • w wyniku decyzji dyrektora (w odniesieniu do dyrektora – organu prowadzącego) albo
  • z mocy samego prawa (gdy decyzja dyrektora nie jest wymagana).

Tabela. Kiedy dyrektor ma obowiązek zawiesić nauczyciela

Podstawa zawieszenia

Obligatoryjność/fakultatywność zawieszenia dyrektora

Przesłanki zawieszenia

Decyzja dyrektora (organu prowadzącego)

obligatoryjne

jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka

fakultatywne

jeżeli przeciwko nauczycielowi wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, gdy ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole

w sprawach niecierpiących zwłoki, gdy celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole (zawieszenie jest dopuszczalne przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego bądź karnego)

Przepisy prawa

 

w razie tymczasowego aresztowania lub w pozbawienia wolności nauczyciela w związku z postępowaniem karnym.

Michał Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39730 )
Array ( [docId] => 39730 )

Array ( [docId] => 39730 )