Zmniejszenie liczby godzin nie zmienia aktu mianowania w umowę o pracę

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 14-10-2013 r.

Wyrażenie zgody, przez nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, na ograniczenie wymiaru zatrudnienia maksymalnie do połowy etatu nie zmienia aktu mianowania w umowę o pracę. Nauczyciel nadal pozostaje zatrudniony na podstawie mianowania tyle, że w mniejszym wymiarze godzin.


Zmiany wymiaru zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania dokonuje się wyłącznie na podstawie art. 22 Karty Nauczyciela. Możliwe są dwie sytuacje uprawniające do ograniczenia etatu, przy czym w obu przypadkach wymiar zatrudnienia nie może być niższy niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć.
Ograniczenie zatrudnienia może być dokonane w przypadku, gdy nauczyciel odmówi podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach na tym samym lub - za jego zgodą- innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (obowiązek ten może nałożyć tylko organ prowadzący).


Do ograniczenia etatu może także dojść, gdy dyrektor nie ma możliwości dalszego zatrudniania nauczyciela w pełnym wymiarze i nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole, a nauczyciel wyrazi zgodę na ograniczenie wymiaru zajęć i proporcjonalnie zmniejszenie wynagrodzenia. W tym przypadku brak zgody nauczyciela skutkuje zwolnieniem go z pracy w trybie art. 20 Karty Nauczyciela.Podstawa prawna:
art. 20, art. 22 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.).Anna Trochimiuk
, prawnik, specjalista prawa oświatowego
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30539 )
Array ( [docId] => 30539 )

Array ( [docId] => 30539 )