Zmiana stanowiska nauczyciela z początkiem roku szkolnego

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 22-06-2016 r.

Przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko wymaga zmiany w umowie o pracę. Może być ona dokonana w drodze porozumienia stron lub wypowiedzenia zmieniającego.

Zmiana stanowiska w trybie porozumienia stron wymaga zgody pracownika

Jeżeli nauczyciel nie wyraża zgody na zmianę stanowiska, wówczas pracodawca może jednostronnie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy. W takim wypadku po upływie okresu wypowiedzenia ulega zmianie treść umowy o pracę. Nauczyciel może jednak odrzucić zaproponowane warunki zatrudnienia, wtedy umowa o pracę ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia.

 

Pracodawca w piśmie wypowiadającym warunki pracy może zakreślić pracownikowi termin na odrzucenie proponowanych warunków do połowy okresu wypowiedzenia. W takim wypadku późniejsze odrzucenie warunków przez pracownika jest bezskuteczne i zmuszony jest on podjąć zatrudnienie na zmienionych zasadach.

Przykład: W szkole zatrudniony jest na pełen etat, na czas nieokreślony, nauczyciel kontraktowy w edukacji wczesnoszkolnej. Od nowego roku szkolnego mógłby być zatrudniony jako nauczyciel wspomagający (posiada kwalifikacje). Jakie procedury należy zachować i jakie dokumenty podpisać z nauczycielem w celu zmiany stanowiska?

W przedstawionej sytuacji chodzi o zmianę stanowiska ze stanowiska nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (18 godzin pensum) na stanowisko nauczyciela wspomagającego, którego wymiar zajęć określa organ prowadzący szkołę. Przejście ze stanowiska nauczyciela edukacyjnego na stanowisko nauczyciela wspomagającego to zmiana stanowiska wymagająca zmiany treści umowy o pracę. Może być ona zmieniona w drodze porozumienia stron.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że  pensum nauczyciela wspomagającego określa gmina (wyrok NSA z 1 października 2013 r.). Art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela dotyczy także nauczycieli, których celem zatrudnienia jest współorganizowanie kształcenia integracyjnego. Są to nauczyciele zatrudnieni dodatkowo i nazywani nauczycielami „wspomagającymi”, gdyż taki jest charakter ich pracy. Ich praca nie może być utożsamiana z pracą nauczycieli zajęć edukacyjnych, ponieważ są to specjaliści w zakresie pedagogiki specjalnej. Ponadto sąd wskazał, że inny jest nie tylko charakter i rodzaj, lecz także cel pracy nauczyciela edukacyjnego i nauczyciela „wspomagającego”. Ten drugi w ramach swojego stosunku pracy wykonuje obowiązki określone dla różnych stanowisk.

Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39138 )
Array ( [docId] => 39138 )