Zwolnienie nauczyciela na urlopie zdrowotnym możliwe jeszcze w tym roku

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 01-07-2013 r.

Najnowsza uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 26 czerwca 2013 r. (I PZP 1/13) przesądziła o możliwości rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia. Co ważne, jeszcze w tym roku można rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem przebywającym na takim urlopie.

Kwestia dopuszczalności rozwiązana stosunku pracy z nauczycielem przebywającym na urlopie zdrowotnym wraca co roku w maju, gdy podejmowane są w szkołach decyzje kadrowe, a nauczyciele często właśnie w tym okresie przebywają na urlopie. Do tej pory nie było pewności, czy urlop ten chroni nauczyciela przed tzw. zmianami organizacyjnymi w szkole. W poprzednich latach zapadały na tym tle różne orzeczenia Sądu Najwyższego, które także nie dawały jasnej odpowiedzi na to pytanie.

 

Z jednej grupy orzeczeń Sądu Najwyższego wynika, że złożenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia nie jest przeszkodą do rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela – przed terminem wskazanym jako początek urlopu (por. wyrok SN z 7 listopada 1995 r., I PRN 83/95). Udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia może zaś być przedmiotem roszczenia nauczyciela jedynie w okresie trwania stosunku pracy (wyrok SN 25 lipca 2006 r., I PK 47/06, „Prawo Pracy” 2006 nr 12, s. 36).

Ta linia orzecznictwa była następnie kontynuowana w innych wyrokach. Przykładowo z wyroku SN z 25 stycznia 2001 r., I PKN 215/00 (OSNP 2002 nr 20, poz. 482), wynika, że do przeniesienia mianowanego nauczyciela w stan nieczynny na podstawie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela nie ma zastosowania ochrona przewidziana w art. 41 Kodeksu pracy. Przepisu tego nie stosuje się także w przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela (uchwała SN z 7 grudnia 2006 r., I PZP 4/06; OSNP 2007 nr 7–8, poz. 89).


Do tego nurtu orzeczniczego nawiązuje także stanowisko, że zakaz wypowiadania lub rozwiązania stosunku pracy z art. 39 Kodeksu pracy nie ma zastosowania do nauczycieli mianowanych (tak SN w wyroku z 2 sierpnia 2012 r., II PK 3/12, dotychczas niepublikowany). Wreszcie w tezie wyroku z 27 lutego 2013 r., I PK 199/12 (dotychczas niepublikowany), Sąd Najwyższy uznał, że w razie zmian organizacyjnych uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy dyrektor szkoły może rozwiązać z nim stosunek pracy za wypowiedzeniem lub za zgodą nauczyciela przenieść go w stan nieczynny także w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy (art. 41 Kodeksu pracy).

Najnowsza uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego przesądziła o dopuszczalności rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia. Co ważne, można to zrobić jeszcze w tym roku stosując, zgodnie z art. 20 ust. 5 Karty Nauczyciela, skrócony okres wypowiedzenia.

karta nauczyciela, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel mianowany, urlop zdrowotny, choroba nauczyciela

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30498 )
Array ( [docId] => 30498 )