Dyrektor może sprawdzić czy orzeczenie o urlopie zdrowotnym wydał uprawniony lekarz

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 05-07-2016 r.

O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Jeżeli dyrektor przedszkola ma wątpliwości, czy orzeczenie lekarskie zalecające nauczycielowi urlop dla poratowania zdrowia wydał uprawniony lekarz, może to sprawdzić.

„Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego” to lekarz lub lekarz dentysta będący świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarz/lekarz dentysta, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Konieczna umowa z NFZ

Powyższe oznacza, że lekarz uprawniony do wydania orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego musi wykonywać swój zawód w publicznym lub niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej albo w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki medycznej, które to podmioty zawarły umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ze względu na brak precyzyjnego uregulowania, należy przyjąć, że może być to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista.

Orzeczenie może wydać każdy specjalista…

Nie istnieją ograniczenia w zakresie dziedziny i stopnia specjalizacji specjalistów. Orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego może zostać wystawione zarówno przez lekarza okulistę, neurologa czy ginekologa. W praktyce dyrektorzy najczęściej spotykają się z orzeczeniami wydanymi przez laryngologów – ma to związek z predyspozycjami zdrowotnymi nauczycieli.

… a urlop nie musi oznaczać kontynuacji leczenia

Orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia nie musi być wystawione jako kontynuacja leczenia, może je otrzymać również nauczyciel, który wcześniej nie leczył się w ogóle. Nie jest także wymagane, aby nauczyciel przed złożeniem wniosku o urlop korzystał z leczenia szpitalnego ani zwolnienia lekarskiego.

W razie wątpliwości należy sprawdzić, czy lekarz jest stroną umowy z NFZ

Dyrektor, który otrzymuje orzeczenie lekarskie zalecające nauczycielowi urlop dla poratowania zdrowia, może w łatwy sposób sprawdzić, czy wystawił je uprawniony lekarz. Umowy z NFZ są bowiem jawne. Wystarczy zatem wejść na stronę internetową NFZ i zweryfikować, czy lekarz, który wystawił orzeczenie lub też podmiot leczniczy wskazany jako zatrudniający lekarza, jest stroną umowy z NFZ. Wystawienie orzeczenia przez nieuprawnionego lekarza może być przyczyną odmowy udzielania nauczycielowi urlopu i złożenia odwołania od orzeczenia do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.

Agnieszka Kosiarz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39177 )
Array ( [docId] => 39177 )

Array ( [docId] => 39177 )