Dyrektor szkoły nie wyznaczy terminu urlopu uzupełniającego w sierpniu

Data: 09-08-2013 r.

Dyrektor szkoły wyznaczy termin urlopu uzupełniającego dla nauczycieli, którzy w czasie wakacji przebywali na zwolnieniu lekarskim. Nie może jednak zrobić tego przed końcem wakacji.

Prawo do urlopu uzupełniającego jest przewidziane dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach feryjnych, który w czasie wakacji nie mogli wykorzystać urlopu wypoczynkowego z powodu:

 
  • choroby,
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • korzystania z urlopu związanego z rodzicielstwem,
  • odbywania ćwiczeń wojskowych lub krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego.

Urlopu tego udziela dyrektor szkoły na podstawie dokumentu potwierdzającego zaistnienie przyczyny dla której przerwano urlop wypoczynkowy nauczyciela. Jego termin musi przypadać na czas trwania roku szkolnego w wymiarze do 8 tygodni (art. 66 ust. 1 Karta Nauczyciela).
Nauczyciele mogą ubiegać się o wyznaczenie terminu w jakim udzielony będzie uzupełniający urlop nauczyciela dopiero po zakończeniu wakacji.

Wyznaczenie terminu urlopów uzupełniających dla nauczycieli w sierpniu nie jest możliwe, ponieważ w tym czasie trwa jeszcze urlop wypoczynkowy. Dyrektor szkoły nie może założyć, że urlop nauczyciela nie zostanie ponownie przerwany, np. z powodu nawrotu choroby lub wypadku, a to uniemożliwia mu określenie wymiaru, w jakim udzielony będzie urlop uzupełniający.

Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za prawidłową pracę placówki, co wiąże się m.in. z uwzględnianiem okresów nieobecności nauczycieli korzystających z urlopów uzupełniających. Określenie wymiaru oraz terminu takiego urlopu w momencie, kiedy trwa urlop wypoczynkowy nauczyciela mogłoby pociągać za sobą konsekwencje zdezorganizowania pracy placówki po stwierdzeniu, że nauczycielowi przysługuje prawo do skorzystania z większego wymiaru urlopu uzupełniającego niż ustalono to w sierpniu.

Podstawa prawna: art. 66 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst. jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowegoZobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30598 )
Array ( [docId] => 30598 )