Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego ze skróconym dniem pracy

Autor: Marta Wysocka
Data: 27-06-2017 r.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Skrócenie dnia pracy bezpośrednio wpływa na sposób obliczenia przysługującego mu wymiaru urlopu. Sprawdź, z ilu dni oraz godzin urlopu wypoczynkowego może skorzystać niepełnosprawny pracownik przedszkola.

Jeżeli dla danego pracownika dobowa norma czasu pracy jest niższa niż 8 godzin, to 1 dzień urlopu tego pracownika także liczy mniej niż 8 godzin. W praktyce oznacza to, że skoro czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do co najmniej umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę, to 1 dzień jej urlopu odpowiada 7 godzinom pracy.

Dłuższy wymiar urlopu…

 

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat lub 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Ponadto pracownicy niepełnosprawni, po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do jednego z tych stopni niepełnosprawności, mają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

…i skrócona norma czasu pracy

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracownicy z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do skróconej normy czasu pracy do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo z mocy prawa. Urlop wypoczynkowy w takim przypadku udzielany jest w dniach, a rozliczny w godzinach, dlatego dni urlopowe należy przeliczyć na godziny.

Urlop rozlicza się w godzinach

W przypadku pracowników ze skróconym czasem pracy urlop wypoczynkowy należy rozliczać w wymiarze godzinowym. Oznacza to, że jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika, wynikający z odrębnych przepisów, jest mniejszy niż 8 godzin, to liczbę godzin przysługującego mu urlopu oblicza się, mnożąc liczbę dni urlopu przez ten dobowy wymiar czasu pracy.

Przykład:

Pracownik obsługi posiada 20-letni staż pracy, jest zatrudniony na pełen etat i posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności, w związku z czym jego dzień pracy został obniżony do 7 godzin dziennie, a także korzysta on z dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego. Jak w związku z tym obliczyć, ile godzin urlopu wypoczynkowego mu przysługuje i ile godzin należy odejmować z puli, jeżeli wykorzysta np. dwa dni urlopu?

Pracownikowi przysługuje 36 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego, co daje 252 godziny. Za każdy wykorzystany dzień z puli należy odjąć siedem dni. Przykładowo, z puli urlopu nauczyciela, który skorzystał z dwóch dni urlopu, należy odjąć 14 godzin.

Tabela. Wymiar urlopu wypoczynkowego pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na godziny

Staż pracy

bez prawa do 10 dni dodatkowego urlopu

z prawem do 10 dni dodatkowego urlopu

dni

godziny

dni

godziny

mniej niż 10 lat

20

140

30

210

co najmniej 10 lat

26

182

36

252

ZAPAMIĘTAJ!

To, że 1 dzień urlopu odpowiada 7 godzinom, nie powoduje obniżenia liczby dni urlopu pracownika, ponieważ przy jego udzielaniu 1 dzień odpowiada 7 godzinom pracy.

Nauczyciel bez prawa do dodatkowego urlopu

Nauczycielowi zatrudnionemu w przedszkolu publicznym, posiadającemu znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, nie przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy, gdyż wymiar urlopu należnego na podstawie Karty Nauczyciela wynosi 35 dni w roku kalendarzowym – jest zatem wyższy niż 26 dni.

W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH

W przedszkolach niepublicznych również obowiązuje zasada, zgodnie z którą w przypadku gdy dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest mniejszy niż 8 godzin, to liczbę godzin przysługującego mu urlopu oblicza się, mnożąc liczbę dni urlopu przez ten dobowy wymiar czasu pracy. Zasada ta ma zastosowanie również w stosunku do nauczycieli, ponieważ nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach niepublicznych korzystają z urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40505 )
Array ( [docId] => 40505 )